UPPLEVELSERUMMET

TESTA MÖJLIGHETERNA OCH SE, UPPLEV OCH PROVA SJÄLVA HUR DEN MODERNA ARBETSPLATSEN FUNGERAR I KONKRETA VARDAGSSITUATIONER!

TA CHANSEN ATT UPPLEVA STYRKORNA OCH MÖJLIGHETERNA MED
COEGI MODERN WORKPLACE

Den moderna arbetsplatsen är full av möjligheter och därför finns också många frågor och funderingar. Hur bör effektiv dokumenthantering gå till? Hur hanterar vi konfidentiell information och efterföljer GDPR på ett säkert och korrekt sätt? Vilket värde har de senaste samarbetsverktygen för vår verksamhet? Frågorna är många och vi hjälper er att reda ut på vilket sätt dessa tjänster kan lösa just er verksamhets olika behov.

Coegis upplevelserum ger er möjligheten att i en trygg och verksamhetslik miljö testa Coegi Modern Workplace. Innehållet är inte branschinriktat och har därför utformats för att vara givande och lärorikt för alla deltagare och organisationer.

SYFTET

Syftet med Upplevelserummet är inte bara att ni skall förstå Coegi Modern Workplace och Microsofts olika produkter och tjänster. Vi tittar även tillsammans på frågor om hur verksamhetens gemensamma rutiner ser ut idag och om det finns gemensamma arbetsytor för olika typer av information. Utifrån det utformar vi sedan förslag på hur ni kan arbeta mer effektivt och säkert i er vardag.

FÖR VILKA?

En workshop i upplevelserummet är optimerad för 4-8 personer och vi uppmuntrar att ni tar med er såväl verksamhetsledare som medarbetare från olika avdelningar/funktioner. Vårt fokus ligger på ökad affärsnytta, produktivitet och säkerhet - inte den bakomliggande tekniken.

HUR GÅR DET TILL?

Upplevelserummet är utformat som en workshop. I ett rollspel får ni tillsammans med vår utbildningsledare klicka er fram i en riskfri och unik miljö som utspelar sig på ett fiktivt företag. Ni får uppgifter som ska lösas och får på det sättet se värdet av hela den plattform från Microsoft som Coegi Modern Workplace bygger på och den sömlösa kedja som binder samman alla dess tjänster. Utöver de uppgifter ni blir tilldelade, finns självklart utrymme för era tankar och funderingar under workshopens gång.

MÅLET!

Målet är att ni ska få känna på lösningen, arbetsflödet och på produkterna och tjänsterna i konkreta situationer, allt för att ge er ett så bra underlag som möjligt inför möjliga framtida investeringar i er effektiva, säkra och produktiva moderna arbetsplats.

Beroende på just era förutsättningar och önskemål, kan upplägget variera något. Vi är självklart lyhörda och flexibla kring detta, då vår ambition är att upplevelsen skall ge just er maximala förutsättningar och insikter utifrån det ni tycker är extra viktigt. 

AKTUELLA SEMINARIETILLFÄLLEN

INFORMATIONSSÄKERHET

Ett av de största hoten i dagens samhälle är IT-attacker. Verksamheter möts dagligen av hot, både internt i form av mänskliga misstag och sabotage och externt i form av cyberattacker.

Dagens behov av tillgänglighet och ständigt uppdaterad information ställer därför nya krav på säkerhet, där säkerhetslösningar inte bara är ett frivilligt val, utan en nödvändighet för att uppnå frihet i vardagen. Säkerhetsarbete är omfattande och påverkar direkt eller indirekt samtliga medarbetare i verksamheten.

Under 1 timmes inspirationsföreläsning visar vi er:

  • Hur ni med enkla medel säkerställer att er verksamhet bättre följer GDPR
  • Hur ni skapar och hanterar informationsklassificerat material internt som externt
  • Hur ni skyddar er verksamhet mot interna likt externa cyberattacker

TILLGÄNGLIGA DATUM OCH TIDER

2019-09-04: 

07:30-09:00

07:30-08:00 registrering och frukost, 08:00-09:00 seminarium

FÖR MER INFORMATION OCH BOKNING:

Lisa Nilsson, lisa.nilsson@coegi.se, 070-898 02 81

SAMARBETE

Idag är det vanligt att många människor tilltalas av friheten att arbeta utan att vara knuten till varken kontor eller kontorstider. En förutsättning för detta är att alltid ha tillgång till rätt och aktuell information oavsett om den är intern eller extern.

Allt handlar om att ge människor möjlighet, rätt och frihet att arbeta vart de än är. Den moderna arbetsplatsen fokuserar på att befintliga medarbetare skall kunna samarbeta på ett säkert sätt, att framtida medarbetare finner arbetsplatsen attraktiv och att information finns enkelt och säkert tillgänglig för behöriga medarbetare.

Under 1 timmes inspirationsföreläsning visar vi er:

  • Hur ni kan arbeta flera personer i samma dokument
  • Hur skapar ni en säker samarbetsyta för intern- & externkommunikation
  • Hur ni enkelt delar och hanterar information i er verksamhet

TILLGÄNGLIGA DATUM OCH TIDER

DATUM KOMMER INOM KORT!

FÖR MER INFORMATION OCH BOKNING

Lisa Nilsson, lisa.nilsson@coegi.se, 070-898 02 81

VÄRDET MED UPPLEVELSEN

Det finns ingenting liknande - som skapar engagemang och förståelse kring digitala medel och hur de kan öka er lönsamhet.

Värdet ligger just i att ni som kund själv kan bestämma riktningen, ställa de ”dumma frågorna” och på riktigt testa på finesserna och funktionerna med varje tjänst i Coegi Modern Workplace plattformen. Allt för att ni skall få ut mesta möjliga värde av upplevelsen.

MISSA INGET MED VÅRT NYHETSBREV
TA CHANSEN ATT SJÄLVA UPPLEVA STYRKORNA OCH MÖJLIGHETERNA MED COEGI MODERN WORKPLACE!

Kontakta oss idag för att boka er upplevelse. Intresseanmälan är ej bindande.

Läs om hur vi hanterar era uppgifter