COEGI MODERN WORKPLACE

ÖKAD SÄKERHET OCH SAMARBETE GER ETT MODERNT ARBETSSÄTT OCH EN MODERN ARBETSPLATS PÅ RIKTIGT

VAD ÄR COEGI MODERN WORKPLACE?

Hur kan sambandet mellan ökad säkerhet och ökat samarbete leda till ökad konkurrenskraft?

Idag är det vanligt att många människor tilltalas av friheten att arbeta utan att vara knuten till varken kontor eller kontorstider. En förutsättning för detta är att alltid ha tillgång till rätt och aktuell information oavsett om den är intern eller extern.

Det i sin tur ställer höga krav på verksamheten i helhet och i synnerhet på de som ansvarar för IT.

Frågan du kan ställa dig själv är vad som händer om din dator eller mobil skulle hamna i fel händer?

Allt handlar om att ge människor möjlighet, rätt och frihet att arbeta vart de än är.

Den moderna arbetsplatsen fokuserar på att befintliga medarbetare skall kunna samarbeta på ett säkert sätt, att framtida medarbetare finner arbetsplatsen attraktiv och att information finns enkelt och säkert tillgänglig för behöriga medarbetare.

Coegi Modern Workplace är en helhetslösning som inkluderar vår egen högkvalitativa och lösningsorienterade servicedesk, backup av samarbetsytor, personlig lagring och e-post i kombination med klassledande produktivitets- och samarbetsverktyg från Microsoft med avancerade funktioner för säkerhet och enhetshantering. Så skulle din dator eller mobil hamna i orätta händer och er verksamhet är Coegi Modern Workplace anslutet, kan ni vara lugna. Vi hjälper er!

Coegi presenterade en bra lösningen för att ta vår befintliga IT-drift till en ny nivå, samtidigt som de var lyhörda för våra behov och kommer leverera en funktionsbaserad IT-lösning både för nuläget och framtiden

Daniel Massot, Vd på Svenska Hus

DRA NYTTA AV SUPPORT I VÄRLDSKLASS

Coegi är Västsveriges mest omtyckta IT-företag som dagligen levererar högkvalitativ och lösningsorienterad support i världsklass. Vår genomsnittliga svarstid i vår servicedesk ligger på 14 sekunder och vi garanterar att 90% av alla samtal besvaras inom 30 sekunder. Ge era medarbetare det stöd de behöver oavsett var era medarbetare befinner sig eller hur de väljer att ansluta sig.

Har ni en egen IT-avdelning? Låt vår servicedesk avlasta dem. Oavsett vilken typ av IT-support ni behöver från oss, lovar vi att göra allt vi kan för att ni skall få en upplevelse som överträffar era förväntningar.

Våra medarbetare finns tillgängliga för era medarbetare och talar såväl svenska som engelska.

 

FÖRLORA INGET

Office 365 och Microsoft 365 är populära molntjänster som många verksamheter använder idag för e-post, samarbete och fillagring. Det som många dock inte tänker på när de flyttar sin information till dessa tjänster är hur de ska hantera säkerhetskopiering av informationen.

De flesta tror att Microsoft sköter säkerhetskopieringen och att det ingår i tjänsterna, men så är inte fallet! Microsofts ansvar ligger i infrastrukturen, att de produktivitets- och samarbetsverktyg som man nyttjar, är tillgängliga. Informationen som ni skapar är ert ansvar. När information raderas eller skadas pga mänskliga misstag, cyberattacker eller sabotage står verksamheten inför tre stora problem: förlorad information, förlorad tid och förlorade pengar.

Med Coegi Modern Workplace säkerställer vi att all er viktiga information som e-post, kalendrar, kontakter, och filer i OneDrive och SharePoint Online regelbundet säkerhetskopieras flera gånger per dygn. Skulle olyckan vara framme hjälper vår servicedesk er snabbt att återställa den information som tillfälligt gått förlorad.

UTVECKLA SAMARBETET

Coegi Modern Workplace möjliggör ett tätare och säkrare samarbete mellan era medarbetare och samarbetspartners oavsett enhet, tid och rum.

Tillsammans med Microsoft 365 ger vi er, förutom de klassiska programmen som exempelvis Word, Excel och PowerPoint, flera användbara och effektiva tjänster såsom Teams och SharePoint Online som förbättrar det dagliga samarbetet i verksamheten. Med vår tjänst säkerställer vi att den information som ert samarbete leder till alltid är skyddad.

Givetvis hjälper vi er igång och har ni idag befintliga Microsoft office licenser garanterar vi en smidig övergång till Coegi Modern Workplace där ni inte tappar någon produktivitet!

 

SÄKERT ÖVERALLT

Ett av de största hoten i dagens samhälle är IT-attacker. Verksamheter möts dagligen av hot, både internt i form av mänskliga misstag och sabotage och externt i form av cyberattacker. Dagens behov av tillgänglighet och ständigt uppdaterad information ställer därför nya krav på säkerhet, där säkerhetslösningar inte bara är ett frivilligt val, utan en nödvändighet för att uppnå frihet i vardagen. Säkerhetsarbete är omfattande och påverkar direkt eller indirekt samtliga medarbetare i verksamheten.

Med Coegi Modern Workplace hjälper vi er verksamhet och era medarbetare att jobba i en säker arbetsmiljö var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst. Detta åstadkommer vi genom att skapa och underhålla en bra säkerhetslösning inom såväl teknik, integritetsfrågor och regelverk med mera. Allt för att ni skall känna er trygga i er vardag.

 

SLUTSATSERNA - MED COEGI MODERN WORKPLACE KOMMER NI ATT:

Effektivisera ert arbete

Dra nytta av hastigheten, skalbarheten och säkerheten i Microsoft 365.

Maximera era affärsvärden

Låsa upp produktivitet och samarbete samtidigt som ni maximerar kort- och långsiktiga affärsvärden.

Arbeta säkert överallt

Ge medarbetarna flexibiliteten att arbeta säkert vart som helst, när som helst och från vilken enhet som helst.

Lägga fullt fokus på er verksamhet

Åtnjuta komforten och nyttan av svensk support i världsklass. Vi brinner för att göra det möjligt för er att ägna er tid och energi på det ni är bra på, istället för IT.

PROVA TJÄNSTEN I VÅRT UPPLEVELSERUM

Bli bekant med Coegi Modern Workplace och upplev fördelarna på ett lättsamt och intuitivt sätt!

VÄRDET MED EN MODERN ARBETSPLATS:

-Era medarbetare får tillgång till er utvalda information och program på ett säkert sätt.

-Er verksamhet får en eller flera gemensamma säkra samarbetsplattformar avsedda för kommunikation, antingen inom utvalda grupper eller hela organisationen.

-Snabb och flexibel hantering av verksamhetens samtliga enheter under livscykeln – alltifrån befintliga enheter till utrullning av nya enheter och återtag.

-Svensk och engelsk support tillgänglig för era medarbetare under kontorstid eller  24/7/365.

VILL NI MODERNISERA ERT ARBETSSÄTT?

Läs om hur vi hanterar era uppgifter