NÄTVERKSTJÄNSTER

Efter regn kommer solsken och efter fiber kommer nätverkstjänster. Vi hjälper er att hitta rätt och att det fungerar!

Coegis nätverkstjänster innebär att ni hyr eller köper nätverksfunktioner av oss. Det kan vara hela verksamhetens nätverksinfrastruktur eller utvalda delar som till exempel den trådlösa infrastrukturen. Vid hyra ingår alltid support och hantering av tjänsten från Coegi.

Med Coegi som funktionsleverantör av ditt nätverk agerar ni som beställare och kravställare. Vi ansvarar för drift, underhåll, förvaltning, förändring och utveckling av ert lokala nätverk för att säkerställa den kvalitet och säkerhet din verksamhet behöver för att fungera optimalt.

Coegis nätverkstjänster omfattar hårdvara, licenser, konsulttjänster, service och support-paket för att uppfylla en modern leverans av ert lokala nätverk till ett förmånligt månadspris. Leveransen av tjänsten är utformad för att kombinera Coegis centrala driftsorganisation med vår lokala närvaro där våra tekniska specialister finns för att hjälpa din verksamhet med en optimal leverans.

Förstudie för att säkerställa optimal funktion och täckning

Vår förstudie innan implementering av nytt trådlöst nätverk eller ersättning av befintligt trådlöst nätverk syftar till att ta fram en kvalificerad uppskattning av placering och antal trådlösa anslutningspunkter för att uppnå önskad funktion i det trådlösa nätverket. Resultatet av simuleringen presenteras i en rapport där vi också ger exempel på faktorer som påverkar det uppskattade resultatet, till exempel fysiska hinder och störkällor.

Innehåll

Intervjuer med utvalda personer i er verksamhet för att fastställa:

  • Tillämpning av det trådlösa nätverket.
  • Översyn av enheter som kommer att anslutas mot nätverket.
  • Genomgång av kartor och ritningar för att fastställa vart trådlös funktion önskas.

Simulering i kartor och ritningar för att uppskatta antal och placering av trådlösa anslutningspunkter.

Värdet av våra nätverkstjänster är säkerhet, skalbarhet och hög prestanda per krona.

LÅTER DET HÄR SOM NÅGOT FÖR ER?

Kontakta oss idag för att komma igång så snart som möjligt.