ONLINE BACKUP

Online Backup använder internet eller någon annan typ av nätverksförbindelse för att ta säkerhetskopior på viktiga filer och system.

Ersätter behovet av bandstationer eller andra backupmedia

Komplettera eller ersätt nuvarande backuplösning med en tjänst. Med Online Backup frigör ni tid som tidigare lagts på licensadministration, bandbyten, drift och underhåll av den lokala backuplösningen. 

Er verksamhet får tillgång till de fördelar som finns i ett avancerat backupsystem utan stora investeringar och kostsamt underhåll. Tjänsten hanterar stora datamängder genom att ta backup på förändrad data. Ni betalar bara för den mängd data som säkerhetskopieras.

Med Online Backup får ni:

  • Inget behov av rutiner för bandbyten under vardagar, helger, sjukdom eller semestrar.

  • Filer och system lagras utanför kontoret och skyddas från brand, stöld eller andra typer av fysiska skador.

  • Automatiska kontroller verifierar datans integritet och säkerställer att viktiga filer och system går att återställa.

Online Backup bygger på säkerhet och snabbhet

  • Kryptering och komprimering av data mellan Coegi och verksamheten ger snabb och säker överföring av data.

  • En fysisk eller virtuell klient där data kan mellanlagras placeras hos er, vilket möjliggör snabb återläsning av filer.

Välj mellan Bas och Plus efter behov och kunskap

Bas - är för er som vill slippa hantera backup och lägga mer tid på verksamhetsnytta. Baspaketet är anpassat för verksamheter som har en datavolym upp till cirka 10TB och är i behov av ett standardiserat erbjudande.

Plus - är för er som vill frigöra tid för IT-avdelningen, så de istället kan fokusera på verksamhetsnytta. Pluspaketet är anpassat för verksamheter med en datavolym på minst 10TB och uppåt, och som behöver ett kundanpassat erbjudande.

VÄRDET MED ONLINE BACKUP

-Frigör resurser: När IT-avdelningen inte längre behöver avsätta tid för backuphantering kan större fokus läggas på verksamheten.

-Hög kvalitet och trygghet: Med Online Backup kan ni alltid återställa er data och / eller system till en tidigare version, vilket kan vara räddningen om du blir utsatt för virus eller ransomware.

-Snabb återläsning: Vid en återställning av systemet hämtas filerna i första hand från den backupnod som står placerad i er verksamhets lokaler. Det garanterar en snabb återläsning av data och att ni enkelt kan få tillbaka data från en server som har havererat. Coegi står för all drift, övervakning och underhåll av backupnoden.

-Svensk och engelsk support tillgänglig för era medarbetare under kontorstid eller 24/7/365.

MISSA INGET MED VÅRT NYHETSBREV
ÄR NI INTRESSERADE AV EN ELLER FLERA AV VÅRA TJÄNSTER?

Kontakta oss för kostnadsfritt lösningsförslag.

    Läs om hur vi hanterar era uppgifter