DET MÅNGSIDIGA AFFÄRSSYSTEMET SOM UTVECKLAR ERA AFFÄRER

Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidigare Dynamics NAV) är en helhetslösning för att följa upp och styra dina affärer.

down-arrow-animated

VAD ÄR BUSINESS CENTRAL?

Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidigare Dynamics NAV) är en helhetslösning för att följa upp och styra dina affärer. En integrerad lösning för orderhantering, försäljning, fakturering och rapportering gör det enklare att få överblick över affärerna, förbättra processerna och att snabbt fatta smartare affärsbeslut.

HUR FUNGERAR DET?

Börja med grunderna och komplettera med applikationer

Microsoft Dynamics 365 Business Central är en heltäckande, molnbaserad affärslösning som låter er koppla ihop ekonomi, försäljning, service och drift. Grunden innehåller det absolut nödvändigaste för ett affärssystem. När man sedan behöver mer funktionalitet så kompletterar man systemet med appar som finns att ladda ner direkt i systemet eller via Microsoft’s AppSource. Behöver ni mer avancerade lösningar som kräver speciell funktionalitet så bygger vi det som applikation och kompletterar ert affärssystem.

business central 1

TRE SNABBA FÖRDELAR!

Bygg ut efter hand 

Grunden i Business Central innehåller det allra nödvändigaste och lite till. När verksamheten utvecklas eller ni behöver bygga ut ert affärssystem är det enkelt att komplettera med färdiga appar eller bygga till funktionalitet.

Integrerat med Office / Microsoft 365

I er inkorg i Outlook kan ni se ekonomiska data som relateras till kunder och leverantörer, samt visa och skicka ekonomiska dokument som t.ex offerter och fakturor. Ni har också tillgång till realtidsuppdaterade data i Excel.

Alltid tillgängligt & uppdaterat

Business Central körs på Microsoft Azures molnplattform. Det ger enkel åtkomst var och när som helst samt möjligheten att flexibelt anpassa lösningens omfattning och funktioner när behoven förändras.

HANTERA ER EKONOMI

Fatta informerade beslut

Koppla ihop data från redovisning, försäljning, inköp, lager och kundkontakter till en komplett vy av verksamheten. Skapa diagram över det ekonomiska resultatet i realtid med inbyggda Power BI-instrumentpaneler.

Snabbare ekonomiska avslut och rapportering

Effektivisera kundreskontra och leverantörsreskontra, och stäm av konton automatiskt. Då kan ni få snabbare och exaktare ekonomiska avslut och rapportering och samtidigt uppfylla kraven på regelefterlevnad.

Mer exakta prognoser

Få bättre ekonomiska prognoser genom att modellera och analysera data i flera dimensioner. Anpassa rapporter med en smidig integration till Microsoft Excel.

business central 2

AUTOMATISERA OCH SÄKRA LEVERANTÖRSKEDJAN

Optimera lagernivåer

Använd inbyggd intelligens för att förutse när och vad som behöver fyllas på. Köp bara det ni behöver med dynamiskt uppdaterade lagernivåer.

Undvik att tappa försäljning och minska bristerna

Ha alltid rätt mängd i lager genom att automatiskt beräkna lagernivåer, ledtider och beställningspunkter. Föreslå ersättningar när de begärda artiklarna inte finns i lager.

Maximera lönsamheten

Få rekommendationer om när ni ska betala leverantörer för att få leverantörsrabatter eller undvika förseningsavgifter. Förhindra onödiga eller bedrägliga inköp med godkännandearbetsflöden.

SÄLJ SMARTARE OCH FÖRBÄTTRA KUNDTJÄNSTEN

Leverera värde vid varje kontaktpunkt

Prioritera kunder baserat på omsättningspotential. Håll reda på alla kundkontakter och få vägledning till större merförsäljning, korsförsäljning och förnyade affärsmöjligheter under hela er försäljningscykel.

Öka försäljningsproduktiviteten

Omvandla offerten till pengar snabbare. Agera snabbare vid försäljningsrelaterade frågor, serviceförfrågningar och betalningsbehandling – allt inifrån Outlook.

Leverera enastående service

Få en bred översikt över era serviceuppgifter, arbetsbelastningar och medarbetarnas kompetens. Då kan ni effektivt tilldela resurser och snabbare avsluta ärenden.

SE TILL ATT PROJEKTEN HÅLLER TID OCH BUDGET

Håll budgeten

Skapa, hantera och spåra kundprojekt med hjälp av tidrapporter tillsammans med avancerade kostnadsredovisnings- och rapporteringsfunktioner. Utveckla, ändra och kontrollera budgetar för att uppnå lönsammare projekt.

Planera med precision

Hantera resursnivåer genom att planera kapacitet och försäljning. Spåra fakturering för kunder mot planerade kostnader på order och offerter.

Analysera projektresultat

Fatta effektiva beslut med insikter i realtid om projektstatus, lönsamhet och resursanvändning.

business central 3
business central 4
business central 5

SKYDDA ER DATA OCH FÖLJ KRAVEN I GDPR

Respektera kundernas integritet

Tack vare inbyggda sekretessfunktioner blir det enklare för ert företag att uppfylla kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Ni kan bevilja och begränsa åtkomst till personuppgifter på flera nivåer och aktivera redovisningsspårning som säkerställer säkerhet och ansvar.

business central 6

Hantera, lagra och överför data på ett säkert sätt

Flytta och lagra personuppgifter fritt i hela systemet och skydda dem mot obehörig åtkomst med automatisk kryptering i datacenter hos Microsoft.

DRIV VERKSAMHETEN VAR NI VILL

Välj molnet, en lokal eller en kombinerad distribution

Business Central-lösningen kan köras där du behöver den, i molnet eller lokalt, med samma användarupplevelse oavsett hur du distribuerar den.

business central 7

Ta med företaget på fickan

Den mobila versionen av Business Central har stöd för både molnbaserade och lokala användare med en konsekvent, modern upplevelse på Windows-, Android- och IOS-enheter.

KOM IGÅNG MED BUSINESS CENTRAL OCH EFFEKTIVISERA ER VERKSAMHET IDAG!

Kraftfullt. Skalbart. Intelligent.

Kom igång med Dynamics 365 Business Central på en vecka! Vårt startpaket är ett paket för redovisning och fakturering
med färdiga flöden, säkerställd set up och tydlig tidplan. Så att ni slipper långa utdragna projekt och därmed minskar
era kostnader.

COEGI BUSINESS CENTRAL - VÅRT STARTPAKET

Vi hjälper er verksamhet att snabbt komma igång med er redovisning och fakturering i den molnbaserade versionen av Business Central.

I vårt startpaket får ni all nödvändig parameterersättning för redovisning och fakturering (se funktioner i startpaketet i innehåll Coegi Business Central Start).
För att komma igång så snabbt och enkelt som möjligt hjälper vi er att importera basregister som kund och leverantörer, ni får dessutom en grundläggande utbildning på två timmar innan driftstart, två timmar online stöd av en konsult efter driftsättning och fri tillgång en e-learningportal för att snabbare komma igång!

När implementationen är klar har Business Central möjligheter till bland annat:
• Påminnelse och räntefakturering
• Bankkonto
• Anläggningstillgångar
• Budget
• Kontouppställningar för uppföljning av nyckeltal, sk dimensioner
• Artikel- och lagerflöden

Coegi Business Central Start riktar sig till verksamheter mellan 20-100 anställda. OBS I engångsavgiften för vårt paket ingår ej användarlicenser om inget annat framgår av vårt avtal. Se licenspriser för Dynamics 365 Business Central nedan.

COEGI BUSINESS CENTRAL START

 • Svensk eller engelsk basuppsättning
  – Kontoplan, nummerserier, bokföringsmalar, momsmallar, journaler för bokföring av verifikat.
 • Bokföringsorder i journaler
  Med Coegi Business Central Strat Start kan ni kontera era bokföringsorder i en redovisningsjournal direkt efter er första inloggning.
 • Resultat- och balansräkning
  Använd rapporterna resultat- och balansräkning, eller skapa filtreringar direkt i kontoplanen, skicka till Excel med en enkel knapptryckning och fortsätt att analysera era siffror.
 • Kunder och fakturering
  – Import kunder, skapa försäljningsfaktura, skapa försäljningskreditnota, periodisering.
 • Kundreskontra
  Bokför när kunderna betalar och få kontroll på utestående kundfordringar enkelt och med uppdaterad data.
 • Leverantörer och utbetalningar
  – Import leverantörer samt leverantörers bankkonto för utbetalning.
 • Leverantörsreskontra
  Låt ert system ta fram utbetalningsförslag med ett par enkla knapptryck. Skapa utbetalningsfiler till din bank och återrapportera för att stänga din leverantörsreskontra och få koll på era betalningar.
 • Momsrapportering
  Använd de färdiga momsmallarna som finns i basuppsättningen för korrekt hantering av moms och förenkla er momsredovisning.
 • Försäljning och inköp i olika valutor
  I basuppsättningen finns de vanligaste valutorna, sedan är det enkelt att lägga till fler, använda dem i in- och utbetalningar samt uppdatera valutakursen.
 • Dimensionshantering för uppföljning av nyckeltal
  Har ni kostnadsställen eller andra dimensioner ni vill boka era kostnader och intäkter på? Skicka underlag på vilka de är till oss, så importerar vi dem. Du kan därmed fortsätta hålla koll på era nyckeltal och analysera dem. I Business Central finns sedan möjligheter för uppföljning genom en enkel add-in till PowerBI.

COEGI BUSINESS CENTRAL START

från 45 000 SEK / för första juridiska enheten

LICENSPRISER

SWEBASE*

59 SEK / användare och månad

TEAM MEMBER

69,90 SEK / användare och månad

ESSENTIALS

611,60 SEK / användare och månad

PREMIUM

873,70 SEK / användare och månad

DRIFT

0,00 SEK / användare och månad

APPAR

Tillkommer

*SweBase, produkten som effektiviserat grundläggande redovisning- och faktureringsflöden för svensk
användning. För SweBase kommer ni debiteras 59 kr/fullständig aktiv användare och månad (Essentials- & Premiumanvändare)-

WEBINAR

Om du har lite tid över får du gärna ta del av ett av våra webinar där vi tillsammans med Microsoft guidar er igenom Business Central!

PRODUKTBLAD

KUNDCASE

Med Coegi i ryggen finns det inga hinder för hur långt ni kan ta er. Vi säkerställer att ni alltid får goda råd, en säker och effektiv IT-miljö och nöjda medarbetare.

BLI KONTAKTAD