INFORMATIONSSÄKERHET

Skydda er känsliga data, oavsett var de lagras eller skickas. Vi på Coegi hjälper er att skydda er information och förbättra er säkerhet!

Informationssäkerhet är att säkerställa att all typ av information, dvs. skriftlig, muntlig och elektronisk, finns tillgänglig när den behövs, att den är korrekt, att obehöriga inte kan få tillgång till den och att händelser i informationsbehandlingen kan spåras.

Varför informationssäkerhet?

Värdet av att ha en hög nivå på informationssäkerheten skänker trygghet till hela organisationen. Hög informationssäkerhet är översikt, trygghet, kontroll och minskandet av risker och kostnader.

Hur uppnår man hög informationssäkerhet?

  • Skapa och anpassa policys för informationsskydd, vilket innebär att identifiera och klassificera känslig information och tillämpa rätt skyddsnivå.
  • Öka säkerheten och bli bättre på att hantera t.ex. personuppgifter, så ni följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra krav från myndigheterna.
  • Skydda er känsliga information automatiskt genom att använda kryptering, samt rensa enheter på distans i de fall de har kommit bort eller blivit stulna.
  • Övervakning av känslig information med larmhantering och rapporter.

LÅTER DET HÄR SOM NÅGOT FÖR ER?

Kontakta oss idag för att komma igång så snart som möjligt.