BEHÖRIGHETS-, ENHETS- OCH IDENTITETSHANTERING

IT är ofta komplext och kan bidra till väldigt mycket huvudbry för såväl anställda som chefer.

VEM ÄR VEM?

En av de viktigaste aspekterna ur en säkerhetssynpunkt är att man med säkerhet vet vem som är vem i IT-systemen. Detta sker genom verifiering av användarens identitet. Alla användare ska därför ha en unik identitet.

Kravet på utformningen av en användaridentitet är att det kan härledas till den verkliga personen.

En annan viktig aspekt inom IT-säkerhet är skyddandet av användarens identitet. Därför är det viktigt att skyddet är adekvat utifrån vilken information användaren hanterar.

VI ERBJUDER

Exempel på skydd som vi kan erbjuda är:

Multifaktorautentisering.

PIN-koder.

Biometriska säkerhetsprotokoll.

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT?

Kombinationen av en genomtänkt identitetshantering och en behörighetsmodell som styr åtkomst till information och system, hjälper verksamheter skydda känslig information som t.ex. personer, kunder etc.

Hanteringen är inte sällan av den typ av information som regleras via lagar och regelverk. Värdet av att ha kontroll på detta område skänker lugn och en mer förutsägbar framtid.

VILL NI SÄKRA ER VERKSAMHET OCH MEDARBETARE?

    Läs om hur vi hanterar era uppgifter