UTVÄRDERING

Vi ser till så att ni snabbt får en nulägesbild över var resurser önskvärt bör prioriteras för att ni skall få en säkrare IT-miljö för era medarbetare och er verksamhet!

Vår tjänst IT-utvärdering riktar sig till verksamheter som har behov av en tillfällig insats för att få bättre kontroll över deras IT-miljö i nuläget.

Utifrån den nulägesanalys som en av våra konsulter genomför utförs en behovsanalys tillsammans med er. Nulägesanalysen tillsammans med behovsanalysen ger er dels en mycket bra bild över er IT-miljö, dels ett ordentligt underlag för att kunna prioritera såväl kort- som långsiktiga insatser.

Vad ingår?

  • Uppstartsmöte och signering av sekretessavtal.
  • Inventering och dokumentation av er IT-miljö.
  • Möte för genomgång av behov.
  • Granskningsrapport av IT-miljö (avser samtliga enheter inom nätverket) samt garantirapport.
  • Möte för genomgång av rapporter.

Om er verksamhet efter utvärderingen väljer att bli kund till Coegi räknar vi givetvis av hela kostnaden för utvärderingen!

LÅTER DET HÄR SOM NÅGOT FÖR ER?

Kontakta oss idag för att komma igång så snart som möjligt.