UTBILDNING

Sedan 2004 har vi hjälpt våra kunder och partners att investera i deras medarbetare i de tjänster och produkter som vi tillhandahåller, alltid med målet att överträffa förväntningar!

Kunskap och trygghet är A och O för att ta till sig nyheter och förändringar inom IT. Kanske är det just bristfällig kunskap och en känsla av förvirring eller otrygghet med nya funktioner och system som sätter käppar i hjulet i verksamhetens förändringsresa? Sätt ett stopp för det med IT-utbildning med oss på Coegi!

Upplever ni att det är svårt att få ut önskad affärsnytta från era nya IT-system? Blir det snabbt komplext när ni på egen hand försöker förstå vad det är ni får ut av alla licenser ni abonnerar på? Har ni investerat i nya tjänster för ökat samarbete och kommunikation, men det är trots det post-its och långa mailkonversationer som dominerar i praktiken?

Ta hjälp av oss på Coegi

Vi kan säkerställa att kunskapsnivån höjs och att nya arbetsmetoder möjliggörs. Det kommer i sin tur att hjälpa er att moderniseras och kan uppnå alla de positiva effekter som ni ska kunna förvänta er från er IT-miljö.

Vi kan erbjuda er såväl kundunika utbildningar som färdigpaketerade utbildningspaket anpassade efter er typ av verksamhet.

LÅTER DET HÄR SOM NÅGOT FÖR ER?

Kontakta oss idag för att komma igång så snart som möjligt.