SÄKERHET

Ett moget säkerhetstänk behövs på alla nivåer. Ett av de viktigaste områdena är kommunikation och i synnerhet internetkommunikationen.

Modernt skydd med vår brandväggslösning

Med Coegis brandväggslösning får ni ett modernt skydd för era IT-system och datorer. Förutom att skydda företagets IT-resurser, så har Coegis brandväggslösning ett flertal skydd som samverkar i form av IDP/IPS, Anti-Virus, Anti-Spam, Web Content Filtering och Application Control.

Vad är IDP/IPS?

Kort förklaring kring IDP/IPS, som är kanske den viktigaste funktionen, är att IDS står för Intrusion Detection System och IPS för Intrusion Prevention System. Dessa teknologier är i grund och botten ganska lika och analyserar nätverkstrafik i jakt på tecken på oönskad aktivitet för att sedan spärra den trafiken.

KUNDCASE

Här kan det vara en länk till ett bra kundcase som använt mordern workplace

VILL NI MODERNISERA ERT ARBETSSÄTT?

    Läs om hur vi hanterar era uppgifter