COEGI
DEVELOPMENT

Användarupplevelse i fokus

down-arrow-animated

ANVÄNDARUPPLEVELSE OCH ANVÄNDARFOKUS!

Vårt arbete är redan från första stund baserad på användarupplevelse, eller UserExperience (UX), med framtagning av prototyper och grafiska konceptförslag som utgör en effektiv grund för att beskriva omfattning och krav.

SCRUM - NÄR INNOVATION BLIR PRODUKTION!

När vi tillsammans är klara med innovationsarbetet och våra hypoteser är testade är det dags att börja bygga den färdiga lösningen. Hos Coegi använder vi vårt licensierade offshore-team för delar av utvecklingsarbetet. Vi gör detta för deras tekniska kompetens, för att vi förstår varandra och för att det minskar era utvecklingskostnader!

användarupplevelse och användarfokus med coegi development

I vår byggprocess kommer vi likt Disney att använda färdiga blueprints för plattformen där vi kan hantera inloggning, kunder, säkerhet, GRPR. Vi gör detta primärt för att minska era kostnader för ert projekt!

Innan, under och efter processen är ni aldrig ensamma. Vårt interna team finns alltid tillhands och ansvarar för leverans genom projektledning, fortsatt UX-arbete och kvalitetssäkring. Allt för er trygghet!

Vi använder den agilamodellen Scrum som en smidig utvecklingsmetod med sprintar som vanligtvis är 1-4 veckor långa (som utgångspunkt föredrar vi två veckor).

I slutet av varje sprint levereras en fungerande del av systemet, där ni som kund deltar i och prioriterar projektets alla steg.

REDO ATT UTVECKLA ER VERKSAMHET?