Loading...

PARTNER: KASEYA

Proaktiv och automatiserad IT

Handen på hjärtat, visst vore det skönt att ha ett enda verktyg som hanterar alla IT-resurser i stället för ett brokigt hopkok av produkter? Ett verktyg som kan nås via en webbläsare av alla som jobbar med IT-drift & support?

KASEYA OCH ARBETSPLATS SOM TJÄNST

Mycket arbete kring IT-drift, underhåll och support sker manuellt och i olika typer av verktyg. Med Kaseya, som är en del av Arbetsplats som tjänst, centraliseras arbetsprocesser och en stor del av tidigare manuella uppgifter kan automatiseras och schemaläggas. Genom att drastiskt förbättra företagets effektivitet och kvalitet ökar både lönsamhet och bolagsvärde genom det strukturkapital som byggs över tid.

Kaseyas unika infrastruktur och funktionsbredd gör det möjligt att automatisera IT-processer, säkerställa kvalitet i leveranser och göra mer med mindre. Slipp öar av information och bygg strukturkapital som klarar både datorer, servrar och mobiltelefoner av olika operativsystem. Arbetsplats som tjänst innebär proaktiv och automatiserad IT.

SPECIFIKATIONER

 • Filhanterare

 • Kommandoprompt

 • Registereditor

 • Aktivitetshanterare

 • Loggbok

 • Ärendehantering

 • VPN

 • Chat

 • Patchhantering

 • Full kontroll över hård- och mjukvara

 • Rapportering

 • Övervakning

ARBETSPLATS SOM TJÄNST

Vad arbetsplats som tjänst handlar om är att skapa en fungerande it-arbetsplats för medarbetarna där proaktiva åtgärder löser problem innan de uppstår samt att användaren har någonstans att vända sig med sina IT-frågor.

LÄS MER OM ARBETSPLATS SOM TJÄNST

KONTAKTA OSS

Kontakta oss för mer information kring vårt samarbete med Kaseya

KONTAKTA OSS

VI ÄR ÄRADE ATT FÅ VARA EN DEL AV NÅGRA AV SVERIGES BÄSTA VERKSAMHETER