Loading...

VÅR HISTORIA

Svenska Coegi AB är sedan 2016 ett dotterbolag till NDG Invest AB (NDG). Svenska Coegi AB hette fram till den 10 januari 2017 Floorit AB. NDG är grundat av två passionerade IT-entreprenörer vars uppdrag är att förändra eller till och med revolutionera den tröga IT-branschen. Under 2000-talet finns det längre inte plats för några byråkrater som levererar dålig kvalité till ett högt pris utan kundfokus.

Enda sedan starten 2004 har Svenska Coegi AB (tidigare Floorit AB) största fokus varit riktad på kunder. Det är marknaden och kundernas behov som alltid har varit grunden till bolagets satsningar och investeringar inom olika områden. Och så kommer det alltid att vara!

OM COEGI

Coegi är ett nytänkande, teknikintresserat och framåtsträvande IT-bolag med fokus på hög servicenivå för sina kunder och samarbetspartners.

Vi erbjuder en komplett IT-avdelning anpassad efter små och medelstora företags behov av moderna och smarta IT-lösningar. Vi är tillräckligt stora för att kunna erbjuda expert-kompetens inom respektive område, och tillräckligt små för att kunna ta ett personligt ansvar för alla våra kunders IT-miljöer.

LEDORD

DRIVEN, POSITIV, PROFESSIONELL

MILJÖ

Vi på Coegi är och skall vara en miljömedveten IT-partner och IT-leverantör som bidrar till en långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbar samhällsutveckling.

 • Att nyttja ny teknik för kommunikation med så väl kunder som leverantörer för att minska utsläpp

 • Att motivera medarbetarna i miljöarbetet genom information, dialog och utförande så att arbetet ständigt förbättras

 • Att sträva efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial

 • Att hushålla med energianvändningen på ett ansvarsfullt sätt genom att bland annat driva våra datacenter med miljöcertifierad el

 • Att påverka våra leverantörer vid inköp att leverera produkter och lösningar som är mer miljöanpassade

 • Att påverka våra kunder vid försäljning att välja produkter och lösningar som är mer miljöanpassade

 • Att öka medvetenheten och kunskapen om vår miljöpåverkan och vad vi kan göra för att förebygga med fokus på energianvändning av våra produkter samt farliga ämnen i IT-utrustning

KVALITÉ

 Vi på Coegi är och skall vara en kvalitetsfokuserad IT-partner och IT-leverantör där våra kunder och samarbetspartners gladeligen rekommenderar oss vidare.

 • Att ge alla kunder, stora som små, ett drivet, positivt och professionellt bemötande

 • Att hålla en hög servicenivå genom bl a snabb återkoppling på inkommande ärenden

 • Att tillgodose våra kunders krav och önskemål om säkra och korrekta leveranser enligt avtal

 • Att ständigt utveckla verksamheten och tekniken utifrån kundens behov och önskemål

 • Att kontinuerligt vidareutveckla oss själva både tekniskt och personellt som en del av vårt ständiga förbättringsarbete

 • Att sträva efter att alltid ha en hög kundnöjdhet

 • Att alltid sträva efter att vara ett självklart val när våra framtida kunder söker en trygg och långsiktig IT-partner

 • Att följa interna och externa krav och tillämplig lagstiftning

VAD SÄGER VÅRA KUNDER?

VI ÄR ÄRADE ATT FÅ VARA EN DEL AV NÅGRA AV SVERIGES BÄSTA VERKSAMHETER