Tänk nytt gällande IT-säkerhet med arbetsplatstjänster

Det finns nog ingen som vill vara budbäraren av tråkiga nyheter, oavsett vad det gäller. Men i detta inlägget, personen som säger nej när övriga säger ja till förändring av arbetsplatsen. Ett kanske välgrundat nej till övrigas spännande planer på grund av misstänkta potentiella IT-säkerhetsrisker i samband med migreringen till nya arbetsplatstjänster.

Vi på Coegi har under åren haft flertalet samtal med nya som befintliga kunder som tror att de inte kan nyttja nya arbetsplatstjänster på grund av eventuella risker. Låt oss reda ut detta!

Riskabelt

Det är inte IT-avdelningens fel eller den IT-ansvariges fel. De är givetvis för mesta delen insatta men nervösa på grund av granskningen från verksamhetens jurister och upphandlare.

Det råder dock inga tvivel om att ny teknik ger medarbetarna möjlighet att arbeta på innovativa sätt som främjar produktiviteten i verksamheten. Trots detta hävdar de som ansvarar för att bedöma risken att ny teknik kan öka verksamhetens sårbarhet mot exempelvis cyberhot.

Och de har haft rätt, tills ganska nyligen…

Säkerhetsutveckling blev en arbetsplatsrevolution

Under de senaste åren har Microsoft storsatsat på säkerheten i deras arbetsplatsplattformar. Deras fokus ligger nu helt klart på att vara marknadsledande när det kommer till säkerhet. Se bara nedan!

Från utmaningar till nytta med arbetsplatstjänster

Med en integrerad, säker och modern arbetsplatstjänst ökar inte IT-avdelningens arbetsbelastning. Nedan har vi samlat fyra typiska säkerhetsutmaningar som brukar dyka upp och förklarat hur en Microsoftbaserad modern arbetsplats kan vända dessa utmaningar till fördelar.

Utmaning #1: Att hantera enheter och slutpunktsskydd (eng. device management & endpoint protection)

Potentiell fördel: Att kunna attrahera framtida talanger till verksamheten.

Att rekrytera och behålla talanger är ingen lokal utmaning, den är global. Men genom att låta medarbetarna använda de enheter som de själva önskar oavsett tid och plats ökar inte bara er produktivitet, det gör även verksamheten mer attraktiv. Om ni inte känner igen er i detta, oroa er inte. Vi har idag bara en välkänd restaurangkedja som kund som tillåter detta.

Intune, är Microsofts egna tjänst för hantering av enheter. Intunes uppgift är bland annat att säkerställa att era enheter hela tiden uppdaterade. Uppdateringarna avser främst firmware och säkerhetsuppdateringar. Givetvis går även Intune att använda på medarbetarnas privata enheter om ni tillåter bring-your-own-device på arbetsplatsen. Här kan ni läsa mer om vilka enheter som Intune hanterar – klicka här!

Genom att förvandla enhetshantering från en utmaning till en fördel kan ni förbättra era medarbetarupplevelser och skapa en mer attraktiv arbetsplats för kommande talanger. Låt valfriheten bli en del av er attraktionskraft!

Utmaning #2: Att balansera säkerhet med produktivitet

Potentiell fördel: Möjliggör kraftfulla samarbetsmöjligheter för era medarbetare.

Attraktiva verksamheter som fokuserar på att skapa positiva medarbetarupplevelser får per automatik även ett ökat internt samarbete mellan avdelningar. Detta ser vi tydliga tecken på bland våra kunder. Med marknadsledande kryptering av er information kan ni vara trygga i era medarbetares samarbete via Microsoft Teams.

Med hjälp av IAM (Identity and Access Management) finns det dock ingen anledning till att begränsa samarbetet till enbart intern kommunikation. Låt era medarbetare tryggt kommunicera med externa parter utan att ni behöver oroa er för att känslig information hamnar i fel händer!

Utmaning #3: Att säkerställa informationssäkerhet

Potentiell fördel: Enkel informationssäkerhet blir det som särskiljer er.

Även innan GDPR trädde i kraft var informationssäkerhet på tapeten hos många verksamheter. Men även om vi nu har en relativt ny lag på plats, en del prejudikat och utdömda bötesbelopp känns det fortsatt som om vissa verksamheter inte fokusera på att skydda deras information. Eller är det så att man helt enkelt inte hittat ett smidigt sätt att hantera det?

Men med de inbyggda data- och informationssäkerhetstjänsterna från bland annat Microsoft 365 kan ni slippa oroa er för er information hamnar på villovägar. Tjänsterna från Microsoft förvandlar det traditionellt betungande arbetet till en konkurrensfördel gentemot övriga verksamheter som ännu inte implementerat de nya arbetsplatstjänsterna.

För IT-avdelningen ger det dem inte bara noggrann kontroll över behörigheter i er verksamhet, ni får även information om enheter, användare och program som får åtkomst till specifika informationstillgångar hos er.

Taggning, automatisk klassificering och kryptering av känslig information hjälper er att hålla er information säker samtidigt som tjänsterna förhindrar att er information försvinner, blir stulen eller oavsiktligt läcks.

Dessa funktioner säkerställer att ni alltid har rätt kontroller på plats och att ni uppfyller era skyldigheter om informationssäkerhets efterlevnad utan stressen att kontinuerligt uppdatera er IT-policy!

Utmaning #4: Att hantera flera säkerhetsplattformar

Potentiell fördel: Effektivitet från ett kostnadseffektivt ekosystem.

Visst har de tidigare nämnda beslutsfattarna rätt i att hotbilden mot verksamheten är verklig med nya som gamla cyberhot. För att möta denna utmaning säkerställer Microsoft att utvecklingstakten i deras arbetsplatstjänster håller en mycket hög nivå. Betydligt högre än någon annan verksamhet har resurser för att möta sig med.

Att hantera nya krav på efterlevnad, att kunna svara upp mot nya cyberhot, att kunna hantera nya enheter och plattformar eller möjliggöra nya sätt att arbeta är en tuff utmaning. Men Microsofts integrerade arbetsplatstjänster hanterar samtliga och minskar därmed den administrativa belastningen för IT-avdelningen.

Med minskade omkostnader och minskad belastning IT-avdelningen finns möjligheten att utveckla utbudet som den moderna arbetsplatsen erbjuder. Det behöver inte handla om att implementera allt, endast det som är rätt i stunden för er och era medarbetare!

Rita om arbetsplatsupplevelsen för era medarbetare med riktiga arbetsplatstjänster

Om ni vill uppnå konkurrensfördelar eller bemöta de utmaningar som vi listat ovan med hjälp av arbetsplatsteknologi måste ni ha förtroende för att er information, era programvaror och er verksamhet är säker. Detta kan vi på Coegi hjälpa er med! Vi säkerställer så att ni kan uppnå den fulla potentialen med Microsofts arbetsplatstjänster.

Vill ni veta mer om hur detta skulle kunna gå till för just er verksamhet? Ring vårt växelnummer 031-762 55 30 eller lägg ett kort mail till info@coegi.se så hör vi av oss!

MISSA INGET MED VÅRT NYHETSBREV – din epost mot vår kunskap

    Datum: 2020-01-08 17:25:23

    Dela:

    NYHETER

    VAD SÄGER VÅRA KUNDER OM OSS?