fbpx
Coegi Modern Workplace - powered by Microsoft 365

Vad är skillnaden mellan Office 365 och Microsoft 365?

Vi har under den senaste tiden märkt en stor förvirring bland våra kunder när vi ibland pratar om Office 365 och ibland om Coegi Modern Workplace, en tjänst som baseras på Microsoft 365. Detta med all rätt. Det är lite förvirrande och många gånger kan man nästan tro att Modern Workplace och Office 365 är synonymer till varandra, vilket de förstås inte är. Därför ska vi nu en gång för alla reda ut vad dessa två tjänster innebär och framförallt skillnaderna mellan dem.

Microsoft Office 365

Om vi börjar med att reda ut vad de två olika tjänsterna faktiskt innehåller för beståndsdelar, utan att försöka gå in på en alltför teknisk nivå. Först kan vi börja med att beskriva Office 365 som en digital prenumerationstjänst, som ni säkert redan känner till och har använt er av någon gång. Det är helt enkelt en molnbaserad svit av produktivitetsprogram eller även kallat appar. Några exempel på program som ingår är Word, PowerPoint, Excel, Onedrive, SharePoint och Outlook och många fler såklart. Det exakta innehållet beror på vilken version av Office 365 vi pratar om.

Microsoft 365

Medan Coegi Modern Workplace istället är en paketerad lösning, som visserligen innehåller Office 365, men en en något mer utvecklad form vid namn Microsoft 365. Den innehåller, utöver de delar vi redan pratade om i ovanstående stycke, även säkerhetspaketet Enterprise Mobility Security (EMS), Windows 10 Pro och vår egen Servicedesk i världsklass.

Om man inte så är påläst i vad Enterprise Mobility Security och Windows 10 innebär, blir man kanske inte så mycket klokare av vad skillnaderna paketen emellan skapar för faktiskt värde för er som verksamhet. Vilket förstås försvårar valet mellan Coegi Modern Workplace och Office 365 något. Vi ställer oss därför frågan; vilken lösning bör man som verksamhet välja?

Vilken lösning bör man som verksamhet välja?

Office 365 är ett bra grundläggande val med alla de klassiska apparna, som fungerar lika bra både lokalt och online. Programmen hjälper verksamheter att både öka sin produktivitet och effektivitet. Nu för tiden får man dessutom möjligheter att synka sina filer mot molnet, vilket gör såväl realtidssamarbete som backup mycket enklare. Men trots det erbjuder vår tjänst Coegi Modern Workplace ett betydligt högre värde för er som slutanvändare – där hela Office-sviten inklusive Enterprise Mobility and Security (EMS) ingår, vilket innebär att verksamhetens alla användare får tillgång till ett flertal produkter för att hantera, dela och samtidigt skydda all information. Allt, samtidigt som vår Servicedesk alltid finns ett samtal bort, om frågetecken uppstår. Tryggt och modernt, eller hur?

Enklare, säkrare, bättre…

Med Coegi Modern Workplace kan ni få en enklare och säkrare inloggning, smidigt skydda dokument och information så det inte hamnar i orätta händer, något som vi anser är extra viktigt efter att de nya GDPR-kraven trädde i kraft. Ni kan dessutom skydda er mot ransomware, virus och phishing samtidigt som ni kan se till att era medarbetare har säkerheten påslagen och uppdaterad. I den digitala och ständigt uppkopplade tid vi lever i, är det extra viktigt att kunna ge sina medarbetare möjligheter till arbete på distans, produktivitet från tåget eller flygplatsen och videosamtal i krispig HD-kvalitet utan att utsätta sig för större risker än från ert kontor.

Som inte detta vore nog får ni dessutom Windows 10 som har högre säkerhet än Windows 7, mycket snabbare och bättre användargränssnitt och mycket mer små funktioner som kommer att förenkla er vardag.

”Om man som verksamhetsledare och/eller beslutsfattare värdesätter att hålla både sin och sina slutkunders information helt säker är valet väldigt enkelt vad vi på Coegi rekommenderar till våra kunder”

Joachim Hylvander, VD på Svenska Coegi AB

Vill ni veta mer?

Vill ni veta om Coegi Modern Workplace – powered by Microsoft 365? Läs mer om Coegi Modern Workplace här och läs med om Upplevelserummet här. I upplevelserummet erbjuder vi er att prova Modern Workplace och våra andra värdeskapande lösningar i en simulerad men oerhört verklighetstrogen miljö!

Datum: 2019-02-12 17:30:22

Dela:

NYHETER

Coegi - bästa IT-leverantören i Göteborg B2B

Garanti som tillval: värdefullt eller slöseri?

Du kanske har noterat att det vid köp av dator och annan IT-relaterad hårdvara, ofta finns möjlighet att välja till olika garantialternativ? I den här artikeln går vi igenom skillnader, för- och nackdelar och vilka rekommendationer vi själva lämnar till våra kunder när det gäller val av garantier vid köp av IT-utrustning.

Definitionen av tillverkargaranti

Tillverkargaranti är den garanti som tillverkaren, tillsammans med den efterföljande kedjan av generalagent och återförsäljare lämnar till sina slutkunder. Den är främst tänkt som en trygghet, som lämnar löfte om att eventuella tillverkningsrelaterade funktionsfel och haverier på komponentnivå ersätts med reparation eller ersättningsvara under garantiperioden. Beroende på typ av produkt och var tillverkaren har sitt säte, kan proceduren för att åberopa garantin se lite olika ut.

Garantiformer

Det finns flera alternativ när det gäller garantier, och kärt barn har som bekant flera olika namn. Nedan listar vi de vanligaste namnen och vad de innebär:

– På platsen-garanti
Efter felanmälan skickas en av tillverkaren auktoriserad reparatör ut till slutkunden, där den felande enheten finns, och reparation eller utbyte sker på plats. Detta ger minimal tidsförlust innan enheten kan tas i bruk igen.

– Inskicksgaranti
Efter felanmälan behöver slutkunden skicka in den felande enheten till en av tillverkaren utsedd reparatör. Reparatören felsöker enheten och, om felet täcks av garantiomfattningen, reparerar eller byter ut enheten. Sedan skickas den tillbaka till slutkunden. Tidsförlusten blir i regel större med inskicksgaranti, eftersom att enheten skall följa postgången tur och retur och inte sällan till och från en aktör i utlandet.

Garanti saknas
I vissa fall saknas garanti helt. I handel mellan företag är inte garanti lagstadgat. Det är dock förhållandevis ovanligt att en elektronikprodukt säljs helt utan garanti, då det blivit en branschstandard att åtminstone erbjuda ett års inskicksgaranti. I de fall där garanti saknas, bör man som slutkund planera för den produktivitetsförlust eventuella fel på enheten kan innebära. En rekommendation är till exempel att ha en extra enhet konfigurerad och redo, om något händer.

Garanti som tillval: värdefullt eller slöseri? Fri reparation eller utbyte efter köp av ny enhet efter att garantin har gått ut - Coegi

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv

Vad är egentligen kostnaden för en felande produkt? Det beror givetvis på en rad olika ingångsfaktorer, samt vad man faktiskt klassificerar som kostnad. Frågor vi tycker att man som företagare bör ställa sig är till exempel:

  • Vilken effekt får det för verksamheten om enheten X plötsligt slutar fungera? Kan det påverka vår slutkund negativt?
  • Vem på företaget är det som tvingas lägga sina arbetsuppgifter åt sidan och sköta felanmälan, eventuellt inskick och andra aktiviteter relaterat till enhet X?
  • Vilken direkt ekonomisk kostnad har det att ersätta produkten, om garantin har gått ut och en ny enhet måste införskaffas?
  • Påverkas någon av era medarbetare negativt av att arbeta med föråldrad hårdvara, t.ex. en gammal dator?
  • Har vi en IT- eller teknikleverantör som stöttar oss med garantiärenden eller tvingas vi sköta sådana ärenden helt själva?

Räkneexempel

I nedanstående räkneexempel tar vi en arbetsplatsdator som exempel. Användaren Anna har en dator som huvudsakligt redskap i sitt dagliga arbete. Arbetsgivaren har som policy att datorer har en livslängd på 36 månader och skall därefter bytas ut.

I nedanstående exempel tänker vi oss att Annas dator under två separata tillfällen på 36 månader får hårdvarurelaterade problem. Första gången när datorn är nästan ny, och andra gången när datorn nästan uppnått tre års ålder. I de fall där Anna själv måste lägga arbetstid på dessa problem, räknar vi med en timkostnad (produktivitetsförlust) om 1 000 kr per timme.

Med 36 mån på platsen-garanti:
Anna ringer ett telefonsamtal och berättar för Coegi Support att hon har problem med datorn. Efter några korta frågor, bedömer vi att hon kan nyttja sin på platsen-garanti för att få datorn reparerad/bytt. Total arbetstid för Anna = 15 minuter per tillfälle.

Garantikostnad 750kr + 500kr i produktivitetsförlust
= 1 250 kr per 36 månader

Med 12 mån inskicksgaranti:
Anna ringer ett telefonsamtal och berättar för Coegi Support att hon har problem med datorn. Efter några korta frågor, bedömer vi att hon kan nyttja sin på inskicksgaranti för att få datorn reparerad/bytt. Total arbetstid för Anna = 45 + 45 minuter per tillfälle. Andra gången datorn får problem, är garantin utgången och vi hjälper henne istället att anskaffa ny dator som ersätter den gamla trasiga.

Garantikostnad 150kr + 3000kr i produktivitetsförlust + 10 000 kr i nyanskaffningskostnad
= 13 150kr per 36 månader

Utan garanti:
Anna ringer ett telefonsamtal och berättar för Coegi Support att hon har problem med datorn. Efter några korta frågor, inser vi att datorn inte har någon gällande garanti och därför måste bytas ut av en ny dator. Total arbetstid för Anna = 15 + 45 minuter per tillfälle. Nyanskaffningskostnad för utbytesenhet = 10 000 kr per tillfälle.

Garantikostnad 0kr + 2000 kr i produktivitetsförlust + 20 000 kr i nyanskaffningskostnad
= 22 000 kr per 36 månader

Slutsatser och rekommendationer

Ovanstående räkneexempel är förstås en alltför simpel beräkning, för att det skall vara helt verklighetstroget. En produkt som helt saknar garanti, kanske man dessutom hellre försöker felsöka mer ingående innan man byter ut den helt. Arbetstid som även den innebär en produktivitetsförlust, eller en faktura från den aktör som hjälpt till att felsöka enheten.

Vi tycker dock att exemplet målar en tillräckligt tydlig bild – det kan verkligen löna sig att välja på platsen-garantier. Speciellt om man ser över lång tid och ett stort antal enheter, som alla bidrar till att er dagliga verksamhet skall fortlöpa smidigt och effektivt.

Vi rekommenderar dessutom att man väljer en garantiperiod som matchar enhetens fulla beräknade livslängd, av den enkla anledningen att det ger trygghet, även när enheten varit i bruk i ett par år, men har beräknad livslängd kvar.

Vi förstår att garantier kan kännas som en tråkig tilläggskostnad, som i det kortsiktiga perspektivet vore trevlig att undvika. ”Den är ju helt onödig om prylen fungerar som den skall under hela livslängden!” Ja, men, garantin fungerar likt en försäkring – det är när saker och ting inte går enligt förväntningarna som man uppskattar att man valt till det trygga och kostnadseffektiva alternativet, som dessutom tillåter er verksamhet att återupptas med minimalt avbrott.

Har du frågor kring garantier, livscykelhantering av era enheter, supportavtal eller något annat? Tveka inte att höra av dig!

MISSA INGET MED VÅRT NYHETSBREV – din epost mot vår kunskap

Datum: 2019-07-18 08:57:23

Dela:

NYHETER

VAD SÄGER VÅRA KUNDER OM OSS?