SVENSKA COEGI ERHÅLLER INTYG FÖR ETT GRÖNT IT-ÅTERTAG

Idag erhöll vi äntligen vårt certifikat som intygar att vi, för våra kunder, utför gröna IT-återtag av deras gamla utrustning! Så glada och stolta!

I korthet beskriver intyget att vi på Svenska Coegi, genom vår partner Azalea Global IT, verkar för en bättre miljö där gammal IT-utrustning omhändertas på ett miljömässigt korrekt sätt enligt såväl ISO14001 som ISO9001.

Är du kund till oss och vill veta mer om vad vi kan göra för att du skall bli av med er “skämsutrustning” som kanske har blivit liggande alldeles för länge i förrådet eller i serverrummet? Slå oss en signal på 031-762 55 30 eller maila info@coegi.se

Datum: 2017-04-28 11:33:59

Dela:

NYHETER

VAD SÄGER VÅRA KUNDER OM OSS?