Publikt moln, privat moln eller hybridmoln

Publikt moln, privat moln eller hybridmoln, vilket molnbehov har ni?

Under en längre tid det nu varit ett stort fokus på olika molntjänster. Inte minst sedan Sverige digitaliserades på sju dagar efter coronautbrottet. Hur molntjänster distribueras, alltså hur man når dem, passar dock inte alla. Vi reder ut sätten så att era krav och molnbehov uppnås!

Molnbehov ger olika alternativ

Alla tre distributionssätt ger många gånger liknande fördelar såsom kostnadseffektivitet, prestanda, tillförlitlighet och skalbarhet. Men sättet hur ni väljer att nå dessa måste baseras på de molnbehov och krav som ni har.

På senare tid har framförallt publika moln vuxit oerhört fort. I takt med denna tillväxt växer dock frågor hos vissa kring var deras information hamnar och vilka som har tillgång till denna. Vår uppfattning är att det är bättre att reda ut detta innan man kör igång. Detta så att man som verksamhet har en klar bild över hur tjänsterna distribueras, var verksamhetens information lagras, vilka som har tillgång till informationen och hur informationen skyddas.

Vad är ett publikt moln?

Publika moln är det vanligaste sättet att distribuera molnbaserad databehandling.

Publika moln (som servrar och lagring) ägs och drivs av en extern molntjänstleverantör och tillhandahålls via Internet. Microsoft Azure är ett exempel på ett publikt moln. I ett publikt moln ägs och hanteras all maskinvara, programvara och annan infrastruktur av molnleverantören. I ett publikt mål delar ni samma maskinvara, lagringsutrymme och nätverksenheter med andra verksamheter i molnet. Ni kommer åt tjänsterna och hanterar ert konto via en webbläsare.

Publika moln används ofta för att tillhandahålla webbaserad e-post, onlinekontorsprogram, lagring (exempelvis Microsoft 365, Business Central och Sales Professional) och test- och utvecklingsmiljöer (exempelvis Azure DevOps).

Fördelar med publika moln:
Lägre kostnader: det krävs inga inköp av maskin- eller programvara och ni betalar bara för tjänsten ni använder.
Inget underhåll: tjänstleverantören tillhandahåller underhållet.
Nästintill obegränsad skalbarhet: resurser på begäran är tillgängliga för att möta era verksamhetsbehov.
Hög tillförlitlighet – ett omfattande nätverk av servrar skyddar mot fel.

Vill ni veta mer om hur Microsoft arbetar med säkerhet, sekretess och efterlevnad i deras publika moln? Klicka här!

Vad är ett privat moln?

Ett privat moln består av resurser inom molnbaserad databehandling som uteslutande används av ett företag eller en organisation.

Det privata molnet kan finnas fysiskt i verksamhetens lokala datacenter eller den kan vara värdbaserad hos en extern tjänstleverantör som oss. Men i ett privat moln finns tjänsterna och infrastrukturen alltid i ett privat nätverk och maskinvaran är uteslutande avsedd för er verksamhet. På så sätt kan ett privat moln gör det enklare för en verksamhet att anpassa sina resurser för att möta specifika IT-krav.

Privata moln används ofta av myndigheter, ekonomiska institutioner och andra mellanstora eller stora organisationer med affärskritisk verksamhet som vill ha förstärkt kontroll över den egna miljön.

Fördelar med privata moln:
Mer flexibilitet: er verksamhet kan anpassa molnmiljön för att möta specifika affärsbehov.
Förbättrad säkerhet: resurserna delas inte med andra, så en högre nivå av kontroll och säkerhet är möjlig.
Hög skalbarhet: privata moln kan likväl som publika moln erbjuda en högskalbarhet även om det många gånger är förenat med en annan kostnad.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er med era servrar antingen på plats hos oss eller hos er? Klicka här för att läsa mer om Coegi Online, Coegi Servers och CO-location – våra datahallar finns i Göteborg och Stockholm!

Vad är ett hybridmoln?

Hybridmoln kallas ofta ”det bästa från två världar” och kombinerar lokal infrastruktur, eller privata moln, med publika moln så verksamheten kan dra nytta av fördelarna med båda.

I ett hybridmoln kan data och program flyttas mellan privata och publika moln, vilket ger större flexibilitet och fler distributionsalternativ. Ni kan till exempel använda det publika molnet för behov av stora volymer med lägre säkerhet, till exempel webbaserad e-post, och det privata molnet (eller annan lokal infrastruktur) för känslig, företagskritisk verksamhet, som redovisning.

I ett hybridmoln är även ”cloud bursting” eller kapacitetsstyrd omdirigering ett alternativ. Det är när ett program eller en resurs körs i ett privat moln tills det uppstår en topp i efterfrågan (t.ex. säsongshändelse som näthandel eller deklaration), då kan ni dirigera om till publika molnet för att utnyttja ytterligare databehandlingsresurser.

Fördelar med hybridmoln:
Kontroll: er verksamhet kan ha en privat infrastruktur för känsliga tillgångar.
Flexibilitet: ni an utnyttja ytterligare resurser i det publika molnet när ni behöver dem.
Kostnadseffektivitet: med möjlighet att skaländra till det publika molnet betalar ni bara för extra databehandlingskraft när ni behöver den.
Enkelhet: en övergång till molnet måste inte bli överväldigande eftersom ni kan migrera gradvis och fasa in arbetsbelastningar med tiden.

Så hur kommer ni vidare i ert molnbehov?

Det enklaste sättet är att kontakta oss så hjälper vi er!

Våra medarbetare har lång erfarenhet av driftsfrågor och distributionssätt. Till deras hjälp har vi även utvecklat en tjänst och ett arbetssätt som hjälper våra kunder att utvärdera sin befintliga miljö med målet att sänka kostnader, effektivisera miljön och öka mobiliteten utan att tumma på säkerheten.

Kontakta oss via nedan formulär eller slå en signal till 031-762 55 30 så hjälper vi er!

Datum: 2020-07-09 12:35:50

Dela:

NYHETER

VAD SÄGER VÅRA KUNDER OM OSS?