NYHETER

TA DEL AV DE SENASTE NYHETERNA OCH HÄNDELSERNA PÅ GOEGI

SVENSKA COEGI ERHÅLLER INTYG FÖR ETT GRÖNT IT-ÅTERTAG

Idag erhöll vi äntligen vårt certifikat som intygar att vi, för våra kunder, utför gröna IT-återtag av deras gamla utrustning! Så glada och stolta! I korthet beskriver intyget att vi på Svenska Coegi, genom vår partner Azalea Global IT, verkar för en bättre miljö där gammal IT-utrustning omhändertas på ett miljömässigt korrekt sätt enligt såväl…

LÄS MER

FLOORIT BYTER NAMN OCH BLIR COEGI!

Vi har under närmare 12 år sedan starten av Floorit AB levt med ett namn och en inriktning som gjort oss inlåsta i IT-konsultfacket. Vi har varit killarna och tjejerna som med kort varsel rycker ut och gör punktinsatser hos olika små och medelstora företag runt om i Storgöteborg. Trots att vi gör så mycket…

LÄS MER