Med Microsoft Dynamics kan ni styra hela er verksamhet från molnet

Hantera hela företaget i molnet med Dynamics 365

Vad är nästa steg för ert företag? Kommer ert befintliga affärssystem hjälpa eller stjälpa er i framtiden? Har ni koll på era framtida affärer? Erbjuder ni den service ni önskar till era kunder? Hur era tankar kring molnet? Dynamics 365 är den enda målbaserade lösningen. Den enda lösningen som erbjuder det ni behöver för ekonomi, försäljning och kundtjänst på ett och samma ställe. Oavsett om ni är 10 anställda eller 100 000 anställda!

Vad är Dynamics 365 och hur funkar det?

Microsoft Dynamics 365 är unikt i jämförelse mot andra affärs- och ekonomisystem. Det finns ingen annan plattform likt denna i världen. Dynamics 365 ger era medarbetare möjlighet att arbeta inuti Outlook medan de hanterar sina arbetsuppgifter inom ekonomi, försäljning, inköp, kundtjänst, etc. Att de arbetar med samma information men i olika roller och behörigheter åstadkoms genom en gemensam datamodell. Syftet med denna modell är att förenkla hanteringen av företagets information.

I korthet innebär detta att ni som kund arbetar för första gången i en och samma miljö. Inga mer separata miljöer som i bästa fall pratar med varandra.

Dynamics 365 knyter även ihop övriga molntjänster från Microsoft som Microsoft 365, Power BI med styrkan i Azure och den gemensamma datamodellen. Det kan låta krångligt när man läser det i en text som denna. Men att använda tjänsterna är enkelt oavsett roll man har i verksamheten. Det är också det som namnet Dynamics syftar till. Att genom plattformen föra samman era strukturerade affärsprocesser med ostrukturerad produktivitet så att ni kan åstadkomma mer.

Från vår sida ser också givetvis till att hjälpa er att välja den eller de produkterna som passar er bäst. Vi gör detta genom noggrann analys, demo och förstudier så att ni kan vara helt trygga i ert val.

Datamodellen

Låt oss börja med en bild som illustrerar Dynamics-plattformen idag.

En bild som beskriver Dynamics 365-plattformen

Tanken med plattformen är att man som kund skall kunna starta med den app som man är mest intresserad av. När behovet över tid eventuellt växer, kan man på ett enkelt sätt koppla på fler appar.

Gemensamt för samtliga appar är att de samlar all data (er information) på ett och samma ställe. Rent konkret innebär detta att om en säljare hos er arbetar med en kund i ”Sales” så är det samma kund och samma kundpost som er ekonom arbetar med i Business Central (ekonomifunktionen). Genom att informationen är samlad på ett ställe slipper ni ha olika system för samma information. Detta underlättar även möjligheten att få insikter kring hur hela ert företag mår, istället för hur enskilda avdelningar mår.

Datamodellen från Microsoft heter Common Data Service (”CDS”). CDS är motorn som ser till att Dynamics 365 fungerar tillsammans mellan de olika apparna. Det innebär att ni slipper dubbellagring och olika rapporter som sedan manuellt aggregeras till en sammanslagen bild. Med Dynamics 365 är allt detta standard, en stor styrka i förhållande till andra system på marknaden.

Snabb introduktion till ekonomi, försäljning och kundservice

Som ni såg på bilden ovan, består Dynamics plattformen av flera appar. Att beskriva alla i ett inlägg hade nog ingen orkat läsa. Av denna anledning fokuserar vi detta stycke på ekonomi, försäljning och kundservice.

Ekonomi: Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central är en kraftfull lösning som bygger på Microsoft NAV. Business Central ligger i molnet vilket för er som kund innebär att ni slipper tänka på servrar, säkerhet och uppdateringar. Allt är redan hanterat centralt av Microsoft.

Business Central riktar sig till växande organisationer med ungefär 10-250 anställda. Detta är organisationer som behöver mer än de enkla finansiella och redovisningsverktyg som de startade med, men som ännu inte är redo att göra stora investeringar i ett fullt ut anpassat affärssystem.

Business Central går snabbt att implementera, helt utan att göra avkall på användarvänligheten. Som standard inkluderas funktioner som sträcker sig över ekonomi, dimensioner, försäljnings- och inköpshantering, lager, CRM, valutahantering och insikter baserad på er data. Kort sagt, ett komplett och modernt, användarvänligt ekonomisystem i molnet.

Försäljning: Dynamics 365 Sales Professional

Ekonomi och försäljning hänger ihop och det gör givetvis även Business Central med Dynamics 365 Sales Professional.

För att en säljare skall vara effektiv i sin roll behöver denne dels korrekt information, men också verktyg som underlättar. Sales Professional är ett enkelt sätt att modernisera försäljningsproduktiviteten i er organisation. Sales Professional hjälper er att hantera kundrelationer, ta hem affärer och öka era försäljningsintäkter. Detta samtidigt som det är fullt integrerat i Microsoft 365. Allt för att ni skall ha koll på era affärer och öka era intäkter!

Kundtjänst: Dynamics 365 Customer Service Professional

Ert varumärke är unikt! Visa hur ni även gör skillnad för era kunder med Dynamics 365 Customer Service Professional.

Med Customer Service Professional löser ni kundernas problem proaktivt så att de aldrig behöver oroa sig. Det kan ni göra genom att leverera de skräddarsydda tjänster som kunderna förväntar sig i olika kanaler med hjälp av AI-anpassade upplevelser. Eftersom Customer Service också är en del av Dynamics 365 kan hela organisationen direkt få en insikt kring hur er kundbas mår. Era säljare som exempelvis arbetar med befintliga kunder i Sales Professional kan enkelt se status på kunden och finna nya intäktsmöjligheter tillsammans med er kundtjänst.

Erbjudande Dynamics 365

Genom Microsoft har vi nu möjlighet att erbjuda er upp till 100% rabatt på era fyra första månader för Dynamics Sales Professional eller Dynamics Customer Service Professional när ni byter från andra kvalificerade system. Erbjudandet gäller från den 1 augusti 2020 till och med den 30 juni 2021. Begränsat till nya kvalificerade kunder som vill byta till Dynamics 365 Sales Professional eller Dynamics 365 Customer Service Professional från kvalificerade äldre system. Minst ett år krävs. Ytterligare villkor tillämpas.

Vill ni ta del av erbjudandet eller veta mer om Dynamics 365? Klart att ni skall! Befintliga kunder är välkomna att kontakta sin ordinarie kundkontakt. Nya kunder utan kundansvar idag får gärna ringa till oss på 031-762 55 30, eller maila till info@coegi.se eller nyttja kontaktformuläret på kontakta oss. Varmt välkomna att höra av er!

Nedan finner ni en härlig kundfilm med mycket energi som beskriver iQ Fuels resa med Business Central och Sales Professional.

Datum: 2020-09-18 11:46:44

Dela:

NYHETER

VAD SÄGER VÅRA KUNDER OM OSS?