Coegi ISO 9001, 14001, 27001

Coegi är nu redo för certifieringarna ISO 9001, 14001 och 27001

Coegi har nu inlett processen för certifieringar enligt ISO 9001, 14001 och 27001. Det ligger mycket arbete bakom och vi beräknar att ett godkännande från Svensk Certifiering Norden AB kommer under hösten 2019.

IT-infrastruktur är ett affärskritiskt område för alla verksamheter – oavsett bransch och storlek. Idag finns det liten eller ingen acceptans eller marginaler för nätverksfel, serverkrascher, informationsförluster och liknande problem, eftersom de snabbt kan orsaka stora bekymmer, rent av totalt stillestånd i verksamheten.

Följaktligen ställer verksamheter som väljer en extern leverantör av IT-infrastruktur höga krav på pålitlighet och driftsäkerhet liksom hög kvalitet i både produkter, tjänster och service. Samtidigt har alla kunder olika förutsättningar och fordringar varför en leverantör måste ha välfungerande interna processer och rutiner för att effektivt kunna möta den enskilde kundens krav.

Coegi har alltsedan starten 2004 arbetat hårt för att skapa och tillhandahålla IT-infrastruktur med hög kvalitet, minimal miljöpåverkan, hög säkerhet och alltid med hög grad av personlig service. Detta är sannolikt förklaringen till varför bolaget utvecklats till Västsveriges mest omtyckta IT-företag.

Vägen framåt

ISO 9001 och ISO 14001

Ett resultat av det mångåriga målmedvetna och strukturerade kvalitets- och miljöarbetet är att Coegi kommer vara certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 till hösten 2019. Certifieringarna innebär bland annat en kvalitetssäkring och säkerställer att alla aspekter av företagets processer och arbetssätt är av god kvalitet och sätter kunden i fokus utan att för den delen göra avkall på ständiga förbättringar för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan.

”Vi är oerhört glada över att vi tog det strategiska beslutet att jobba systematiskt med kvalitet och miljö och bli ISO-certifierade. Självklart är kvalitet, miljö och nöjda kunder någonting som alltid har varit högst upp på vår agenda, men nu kommer vi att få verktygen för att göra det enligt en effektiv och internationellt erkänd metod. Detta kommer att göra enorm skillnad i hur vår verksamhet upplevs och uppfattas ur alla aspekter, vilket är en trygghet för våra kunder” säger Patrik Kekonius, Försäljningschef på Coegi.

ISO 27001

Information i olika former är en av våra allra viktigast tillgångar. Vi behöver därför vara försäkrade om att vi hanterar och skyddar vår information på rätt sätt. Certifieringen ISO 27001 är en internationellt erkänd standard. Att vara certifierad visar att man bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i organisationen och skyddar sina informationstillgångar.

”Vi har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt inom Coegi med vårt arbete med informationssäkerhet. I och med att vi nu blir certifierade så vet man att vi håller en erkänt hög nivå i vårt säkerhetsarbete, att vi uppfyller säkerhetskraven inom sekretess, integritet och tillgänglighet vilka är de tre viktigaste områdena inom informationssäkerhet och att vi och att vi blir kontrollerade regelbundet av en extern, oberoende organisation hur vida vi följer rutinerna. Den erkända standarden på ISO 27001 hjälper oss att stärka vårt varumärke ytterligare hos kunder och andra intressenter” säger Joachim Hylvander, VD på Coegi.

Vill du veta hur Coegi kan hjälpa er verksamhet? Tveka inte att kontakta oss!

Vill du läsa mer om ISO certifieringar via Svensk Certifiering Norden? Klicka här!

MISSA INGET MED VÅRT NYHETSBREV – din epost mot vår kunskap

    Datum: 2019-05-07 10:57:26

    Dela:

    NYHETER

    VAD SÄGER VÅRA KUNDER OM OSS?