Fem anledningar till att förbättra sin nuvarande IT-säkerhet

Fem anledningar till att förbättra sin nuvarande IT-säkerhet

Att hålla saker och ting enkelt och att göra det enkelt för verksamhetens medarbetare att göra rätt, är i allt högre grad en av de viktigaste – och mest utmanande arbetsuppgifterna för dagens IT-avdelningar. IT-avdelningar hanterar idag utmaningar, alltifrån medarbetarnas önskemål om ökad mobilitet, till angrepp på daglig basis. Från utbyggnaden av den lokala IT-miljön till molnet, till spridningen av enheter, till mer sofistikerade angripare, har anledningarna till att förenkla verksamhetens processer och arbetssätt kring IT-säkerhet aldrig varit viktigare än idag. Det skall kort och gott vara enkelt som medarbetare att göra rätt. Nedan har vi valt att presentera de fem främsta orsakerna till att verksamheter behöver ta komplexiteten i dessa utmaningar på allvar.

1 – Utbredning i molnet

Allt medan verksamheter fortsätter sin digitaliseringsresa i molnet växer svårigheten att få en enkel, enhetlig och överskådlig bild över verksamhetens tekniska lösningar och dess korrelerande hotbilder. Utifrån ett makroperspektiv har många verksamheter sina IT-miljöer spridda över flera olika plattformar, så som egna servrar, tjänsteleverantörers datahallar till molntjänster från programvaruleverantörer. Sammantaget kräver det att medarbetare med ansvar för IT-säkerhet skall behärska en ofta överväldigande mix av olika plattformar.

Men det är inte allt. I synnerhet blir de tillgängliga säkerhetsresurserna allt mer splittrade och tunna, vilket är helt förståeligt om man ansvarar för multipla plattformar. Tyvärr leder detta ofta till ad-hoc-lösningar i ett redan komplext landskap. Faktum är att den genomsnittliga verksamheten har upp till 80 olika säkerhetsleverantörer. Här anser vi att talesättet ”färre är bättre” verkligen gäller.

Ansvariga för IT-säkerhet bör således fokusera på minska antalet IT-miljöer för sin verksamhet och därigenom även kunna förenkla arbetet med IT-säkerhet. Genom att arbeta aktivt med sin verksamhets utbredning i molnet, leder arbetet till effektivitet, förbättrad synlighet och det leder till kostnadsbesparingar. Detta genom att man kan säga upp eller avveckla övertaliga och ofta överflödiga säkerhets- och molnhanteringsplattformar.

2 – Fler enheter innebär mer exponering

Även om stationära arbetsplatser inte är helt borta, ökar andelen mobila arbetsplatser i rask takt. Många gånger hoppas och tror verksamhetsledare att mobiliteten i arbetet skall leda till ökad produktivitet och det i sin tur skapa nya spännande affärsmodeller. Detta kan mycket väl stämma, men samtidigt som dessa utökade fysiska gränser för våra medarbetare kan skapa värde för våra verksamheter, har utökningen många gånger en negativ inverkan på IT-säkerheten. BYOD (Bring Your Own Device) och mobilitetsstrategier har lett till en kraftig ökning av antalet enheter som IT-avdelningen måste skydda och övervaka, samtidigt som det möjliggör en ny, mer engagerad och kreativ arbetsplats.

IoT (Internet of Things) växer enormt som företeelse och redan nästa år uppskattar Gartner att vi globalt kommer att ha fler än 20 miljarder anslutna enheter. Medan varje IoT-enhet har sitt specifika syfte i verksamheten (exempelvis mäta, larma eller ta emot kommandon) kommer de även med nya risker samt en oroväckande brist på standarder. På samma sätt som utbredningen av verksamhetens IT-miljö i molnen, krävs även här holistiska säkerhetsverktyg och metoder för att ge IT-avdelningarna en konsoliderad realtidsvy över samtliga enheter. De som ansvarar för verksamhetens IT-miljö måste således ha möjligheten att se och kontrollera enheter i verksamhetens lokaler. Det gäller både enheter som ägs av verksamheten och befinner sig på språng, likväl som de enheter som önskar åtkomst till verksamhetens IT-miljö men inte ägs av verksamheten. Det inkluderar både hårdvara som ägs av underleverantörer, såväl som av medarbetare (BYOD).

3 – Långsam upptäckt och sanering

Ett av de mest oroande arbetsuppgifterna som IT-avdelningen behöver förenkla, är tiden det tar att upptäcka, agera på och sanera efter angrepp. Det är tyvärr välkänt att det i genomsnitt tar över 150 dagar innan en verksamhet upptäcker att den har varit utsatt för ett angrepp. Men det som verkligen oroar oss på Coegi är att det tar i genomsnitt 66 dagar för IT-avdelningen att helt och hållet ta kontroll över situationen, efter det att upptäckten är gjord. Återigen ligger nyckeln till förbättring i att göra det enklare. Vi föreslår att exempelvis implementera AI (Artificiell Intelligens) och automatisering. Med hjälp av AI kan upptäckstiderna för angrepp reduceras drastiskt.

Något vi ofta pratar med våra kunder om, är att ha en tydlig och dokumenterad plan för hur man skall hantera angrepp. Med utbildning, övningar och kontinuerlig kommunikation kan man enkelt validera dels sin plan och förmåga att hantera angrepp, avslöja eventuella dolda processer i verksamheten, men också att identifiera luckor i verksamhetens respons vid ett angrepp. Kort sagt kan man säga att planen tillsammans med tekniken, underlättar i det kaos som lätt uppstår när man är utsatt för ett angrepp, samtidigt som det förbättrar verksamhetens reaktionstid och effektivitet i att upptäcka och sanera efter ett angrepp.

4 – Våra medarbetare kämpar för att hålla sig säkra

Det sägs ofta att människan är den svagaste länken när det kommer till IT-säkerhet. Ser vi till antalet säkerhetsincidenter som rapporterats till Datainspektionen det senaste året, uppges 57% av fallen bero på den mänskliga faktorn, när det kommer till röjande av personuppgifter. Att göra verksamhetens processer och arbetssätt kring IT-säkerhet enklare, löser tyvärr inte alla utmaningar, även om det bidrar till att frekvensen av mänskliga misstag minskar. I detta fallet behöver verksamheterna fokusera på att förenkla användarupplevelsen för medarbetarna, till en upplevelse som i sin natur både är säker som användarvänlig. IT-avdelningarna bör överväga att fokusera på att minska antalet lösenord och konton som medarbetarna behöver hantera, och gärna också implementera multifaktorautentisering.

5 – Uppkomsten av automatiserade, intelligenta hackare

Externa hot, angrepp och hackare blir dagligen alltmer sofistikerade och deras attacker mot verksamheten, alltmer komplexa. Faktum är att tre ledande IT-säkerhetsföretag (Symantec, McAfee och Malwarebytes) har alla förutspått att AI-baserade attacker skulle se dagens ljus under 2019 och öka markant i antal över de kommande åren. För verksamheter blir då anfall bästa försvar. Tillåts den interna IT-avdelningen nyttja avancerade, automatiserade och intelligenta säkerhetsplattformar för att skydda verksamheten så kommer de flera gånger ligga ett steg före angriparna. Plattformar så som Coegi Modern Workplace som baseras på Microsoft 365 ger verksamheterna tillgång avancerad global artificiell intelligens, automatiseringsfunktioner och analysverktyg.

Behöver ni hjälp med att förbättra er IT-säkerhet? Tveka inte att kontakta Västsveriges mest omtycka IT-företag!

MISSA INGET MED VÅRT NYHETSBREV – din epost mot vår kunskap

Datum: 2019-06-07 09:52:47

Dela:

NYHETER

Fem anledningar till att förbättra sin nuvarande IT-säkerhet

Fem anledningar till att förbättra sin nuvarande IT-säkerhet

Att hålla saker och ting enkelt och att göra det enkelt för verksamhetens medarbetare att göra rätt, är i allt högre grad en av de viktigaste – och mest utmanande arbetsuppgifterna för dagens IT-avdelningar. IT-avdelningar hanterar idag utmaningar, alltifrån medarbetarnas önskemål om ökad mobilitet, till angrepp på daglig basis. Från utbyggnaden av den lokala IT-miljön till molnet, till spridningen av enheter, till mer sofistikerade angripare, har anledningarna till att förenkla verksamhetens processer och arbetssätt kring IT-säkerhet aldrig varit viktigare än idag. Det skall kort och gott vara enkelt som medarbetare att göra rätt. Nedan har vi valt att presentera de fem främsta orsakerna till att verksamheter behöver ta komplexiteten i dessa utmaningar på allvar.

1 – Utbredning i molnet

Allt medan verksamheter fortsätter sin digitaliseringsresa i molnet växer svårigheten att få en enkel, enhetlig och överskådlig bild över verksamhetens tekniska lösningar och dess korrelerande hotbilder. Utifrån ett makroperspektiv har många verksamheter sina IT-miljöer spridda över flera olika plattformar, så som egna servrar, tjänsteleverantörers datahallar till molntjänster från programvaruleverantörer. Sammantaget kräver det att medarbetare med ansvar för IT-säkerhet skall behärska en ofta överväldigande mix av olika plattformar.

Men det är inte allt. I synnerhet blir de tillgängliga säkerhetsresurserna allt mer splittrade och tunna, vilket är helt förståeligt om man ansvarar för multipla plattformar. Tyvärr leder detta ofta till ad-hoc-lösningar i ett redan komplext landskap. Faktum är att den genomsnittliga verksamheten har upp till 80 olika säkerhetsleverantörer. Här anser vi att talesättet ”färre är bättre” verkligen gäller.

Ansvariga för IT-säkerhet bör således fokusera på minska antalet IT-miljöer för sin verksamhet och därigenom även kunna förenkla arbetet med IT-säkerhet. Genom att arbeta aktivt med sin verksamhets utbredning i molnet, leder arbetet till effektivitet, förbättrad synlighet och det leder till kostnadsbesparingar. Detta genom att man kan säga upp eller avveckla övertaliga och ofta överflödiga säkerhets- och molnhanteringsplattformar.

2 – Fler enheter innebär mer exponering

Även om stationära arbetsplatser inte är helt borta, ökar andelen mobila arbetsplatser i rask takt. Många gånger hoppas och tror verksamhetsledare att mobiliteten i arbetet skall leda till ökad produktivitet och det i sin tur skapa nya spännande affärsmodeller. Detta kan mycket väl stämma, men samtidigt som dessa utökade fysiska gränser för våra medarbetare kan skapa värde för våra verksamheter, har utökningen många gånger en negativ inverkan på IT-säkerheten. BYOD (Bring Your Own Device) och mobilitetsstrategier har lett till en kraftig ökning av antalet enheter som IT-avdelningen måste skydda och övervaka, samtidigt som det möjliggör en ny, mer engagerad och kreativ arbetsplats.

IoT (Internet of Things) växer enormt som företeelse och redan nästa år uppskattar Gartner att vi globalt kommer att ha fler än 20 miljarder anslutna enheter. Medan varje IoT-enhet har sitt specifika syfte i verksamheten (exempelvis mäta, larma eller ta emot kommandon) kommer de även med nya risker samt en oroväckande brist på standarder. På samma sätt som utbredningen av verksamhetens IT-miljö i molnen, krävs även här holistiska säkerhetsverktyg och metoder för att ge IT-avdelningarna en konsoliderad realtidsvy över samtliga enheter. De som ansvarar för verksamhetens IT-miljö måste således ha möjligheten att se och kontrollera enheter i verksamhetens lokaler. Det gäller både enheter som ägs av verksamheten och befinner sig på språng, likväl som de enheter som önskar åtkomst till verksamhetens IT-miljö men inte ägs av verksamheten. Det inkluderar både hårdvara som ägs av underleverantörer, såväl som av medarbetare (BYOD).

3 – Långsam upptäckt och sanering

Ett av de mest oroande arbetsuppgifterna som IT-avdelningen behöver förenkla, är tiden det tar att upptäcka, agera på och sanera efter angrepp. Det är tyvärr välkänt att det i genomsnitt tar över 150 dagar innan en verksamhet upptäcker att den har varit utsatt för ett angrepp. Men det som verkligen oroar oss på Coegi är att det tar i genomsnitt 66 dagar för IT-avdelningen att helt och hållet ta kontroll över situationen, efter det att upptäckten är gjord. Återigen ligger nyckeln till förbättring i att göra det enklare. Vi föreslår att exempelvis implementera AI (Artificiell Intelligens) och automatisering. Med hjälp av AI kan upptäckstiderna för angrepp reduceras drastiskt.

Något vi ofta pratar med våra kunder om, är att ha en tydlig och dokumenterad plan för hur man skall hantera angrepp. Med utbildning, övningar och kontinuerlig kommunikation kan man enkelt validera dels sin plan och förmåga att hantera angrepp, avslöja eventuella dolda processer i verksamheten, men också att identifiera luckor i verksamhetens respons vid ett angrepp. Kort sagt kan man säga att planen tillsammans med tekniken, underlättar i det kaos som lätt uppstår när man är utsatt för ett angrepp, samtidigt som det förbättrar verksamhetens reaktionstid och effektivitet i att upptäcka och sanera efter ett angrepp.

4 – Våra medarbetare kämpar för att hålla sig säkra

Det sägs ofta att människan är den svagaste länken när det kommer till IT-säkerhet. Ser vi till antalet säkerhetsincidenter som rapporterats till Datainspektionen det senaste året, uppges 57% av fallen bero på den mänskliga faktorn, när det kommer till röjande av personuppgifter. Att göra verksamhetens processer och arbetssätt kring IT-säkerhet enklare, löser tyvärr inte alla utmaningar, även om det bidrar till att frekvensen av mänskliga misstag minskar. I detta fallet behöver verksamheterna fokusera på att förenkla användarupplevelsen för medarbetarna, till en upplevelse som i sin natur både är säker som användarvänlig. IT-avdelningarna bör överväga att fokusera på att minska antalet lösenord och konton som medarbetarna behöver hantera, och gärna också implementera multifaktorautentisering.

5 – Uppkomsten av automatiserade, intelligenta hackare

Externa hot, angrepp och hackare blir dagligen alltmer sofistikerade och deras attacker mot verksamheten, alltmer komplexa. Faktum är att tre ledande IT-säkerhetsföretag (Symantec, McAfee och Malwarebytes) har alla förutspått att AI-baserade attacker skulle se dagens ljus under 2019 och öka markant i antal över de kommande åren. För verksamheter blir då anfall bästa försvar. Tillåts den interna IT-avdelningen nyttja avancerade, automatiserade och intelligenta säkerhetsplattformar för att skydda verksamheten så kommer de flera gånger ligga ett steg före angriparna. Plattformar så som Coegi Modern Workplace som baseras på Microsoft 365 ger verksamheterna tillgång avancerad global artificiell intelligens, automatiseringsfunktioner och analysverktyg.

Behöver ni hjälp med att förbättra er IT-säkerhet? Tveka inte att kontakta Västsveriges mest omtycka IT-företag!

MISSA INGET MED VÅRT NYHETSBREV – din epost mot vår kunskap

Datum: 2019-06-07 09:52:47

Dela:

NYHETER

Coegi Lag Elit Stafettvarvet

Stafettvarvet och Lag Coegi Elit

Imorgon onsdag klockan 18:00, smäller det! Den roligaste lagaktiviteten under Göteborgsvarvet-veckan – Stafettvarvet.

I år gör vi på Coegi något extra spännande – vi satsar stenhårt på att ta hem vinsten i tävlingen. Detta gör vi genom att anmäla ett lag med några av de absolut vassaste kvinnliga löpare Sverige har, nämligen inga mindre än:

Charlotta Fougberg (@charlottafougberg)
Samrawit Mengsteab
Linn Söderholm (@linn_soderholm)
Tova Eurén (@tovaeuren)
Anastasia Denisova (@anastasia___denisova)

Vi är sjukt stolta och glada över att dessa grymma tjejer representerar Coegi i vårt lag Coegi Elit. Utöver detta lag, representeras Coegi också av två ytterligare härliga lag:

Coegi Invit: Inbjudna löpare från våra kund- och partnerföretag
Coegi Aptit: Vår egen personal, som varken löper snabbt eller gärna ?

Vi är säkra på att morgondagens lopp Stafettvarvet blir en riktig höjdpunkt under Göteborgsvarvet-veckan. Coegi är, precis som de senaste 14 åren, leverantör av nätverk, internetanslutning, hyra av datorer och surfplattor, support på plats, utskrifter och mycket mycket mer.

Starten i Stafettvarvet går av stapeln 18:00 strax norr om Villa Belparc. Deltar ni med ett lag? Härligt, håll till höger! ? Deltar ni inte, kom dit och heja på vettja!

Hoppas vi ses där. Nu kör vi!

Datum: 2019-05-14 12:57:51

Dela:

NYHETER

Coegi Reco rekommenderat företag

Coegi: Rekommenderat företag tre år i rad enligt Reco

För tredje året i rad erhåller Coegi utmärkelsen rekommenderat företag av sina kunder via omdömessajten reco.se. Det gör oss återigen till Västsveriges mest omtyckta IT-företag!

Kundnöjdhet är ingen självklarhet

I vårt arbete är hög kundnöjdhet något vi kräver av oss själva varje dag. Inte för att vi under några som helst omständigheter tar det för givet eller tror att det kommer automatiskt. Vi sätter dock vår egen ribba så högt, att det vi levererar måste hålla en hög och stabil nivå, i allt från tekniska lösningar, hela vägen fram till det personliga mötet med vår kund. Detta oavsett om det handlar om ett stort evenemang som bara måste fungera perfekt när det gäller, en kund som vi är Microsoft-partner för eller om det handlar om säkerställa snabbt och stabilt wifi på kontoret för en familjeägd verksamhet.

Coegi rekommenderat av sina kunder

Ett sätt att få ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt och att arbetet resulterar i kundnöjdhet (eller missnöje) är vad våra kunder säger om oss i sina kundomdömen. Vi har valt att samarbeta med Reco när det gäller att utvärdera vårt arbete med kundomdömen. Det som är bra med Reco, är att de verifierar att personen som lämnar sitt omdöme om ett företag, faktiskt har en relation till företaget. Detta säkerställer en trygghet och en pålitlighet i hela upplägget – något vi självklart uppskattar och värderar i jakten på att utvärdera oss själva och hur våra kunder betraktar oss.

Både 2017 och 2018 fick vi utmärkelserna ”Rekommenderat företag” och det är med stolthet vi nu kan uppvisa detsamma även för 2019!

Reco 2017-2019 Coegi

Om du är kund eller samarbetspartner till oss i dagsläget och inte ännu har utvärderat vårt arbete, kan du göra det genom den här länken. Tack!

Önskar du bli kund till oss? Kul! Vi ser framemot er kontakt och lovar att ni skall bli lika nöjda som våra befintliga kunder. Kontakta oss!

MISSA INGET MED VÅRT NYHETSBREV – din epost mot vår kunskap

Datum: 2019-05-10 16:01:06

Dela:

NYHETER

Coegi Greenbyte Microsoft partner

Greenbyte väljer Coegi som sin nya Microsoft-partner

Publiceringsdatum 2019-05-09

Greenbyte levererar marknadsledande mjukvara för att skapa beslutsunderlag från stora mängder data inom projektering av storskaliga vind- och solcellsanläggningar och produktionsuppföljning av förnyelsebara energiresurser. Greenbyte väljer Coegi som Microsoft-partner för molnlösningar i syfte att modernisera och förbättra Greenbytes IT-miljö.

För att kunna fokusera på sin kärnverksamhet och få en säker, stabil och framtidssäkrad IT-miljö för sina medarbetare väljer Greenbyte nu Coegi som ny Microsoft-partner.

-Vi har under en tid undersökt möjligheterna till att modernisera och förbättra vår interna IT-miljö på Greenbyte med fokus på global mobilitet, säkerhet och användarvänlighet. Vi sökte därför efter en expert som kunde hjälpa oss åstadkomma detta, säger Steven Bronkhorst, System Administrator på Greenbyte.

Coegis åtagande innefattar expertis, rådgivning och utbildning inom Microsofts molntjänster samt Microsoft 365-abonnemang avseende samtliga medarbetare. 

-Coegi presenterade en bra lösning som matchade våra önskemål om en modern och säker lösning utan hårdvara på plats. Vår personal får hjälp med initiala implementationen, bygger kompetens och kan undvika vanliga fallgropar där vi själva efter implementationen får möjlighet att underhålla lösningen med stöd från Coegi, säger Niklas Bergh, Director of Operations på Greenbyte.

Coegis uppdrag sträcker sig initialt över ett år och målet är att avtalet ska leda till förbättringar på flertalet plan inom den interna IT-miljön. Coegi skall bidra med att skapa moderna arbetsplatser som i sin tur låter Greenbytes medarbetare skapa, tillhandahålla och underhålla bra arbetsplatser för deras medarbetare. Detta blir möjligt genom en modern integrerad lösning som kombinerar klassledande produktivitets- och samarbetsverktyg från Microsoft med avancerade funktioner för säkerhets- och enhetshantering.

-Vi är mycket glada och stolta att Greenbyte väljer Coegi som sin Microsoft-partner. Vi brinner för att leverera service och högkvalitativa IT-tjänster dagligen till våra befintliga kunder. Att Greenbyte väljer oss som sin Microsoft-partner är ett kvitto på att Coegi är rätt part att vända sig till för proaktivt stöd med ny teknik och nya lösningar. Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete tillsammans där vi båda får förmånen att vara med på varandras resa, säger Patrik Kekonius, Försäljningschef på Svenska Coegi AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Kekonius, Försäljningschef, Svenska Coegi AB Tel: +46 76-771 55 38, e-post: patrik.kekonius@coegi.se


Greenbyte erbjuder med Greenbyte Energy Cloud ett marknadsledande, oberoende hanteringssystem för förnybar energi som används globalt av ägare, operatörer och förvaltare av vind- och solparker för att fånga projektens fulla potential. Parkerna fjärransluts till Greenbytes plattform via lokala SCADA-system, vilket ger ett starkt verktyg för att övervaka, analysera, kontrollera och planera mångskiftande portfolion av förnybar energi oavsett storlek. Senaste tillägget i Greenbytes tjänster är servicen Predict, en avancerad AI-modell som förutsäger behov av underhåll med utmärkt resultat. För närvarande övervakas 17 GW i projekt spridda över 5 kontinenter i 40 läder med Greenbyte Energy Cloud. www.greenbyte.com

Coegi tillhandahåller Coegi Modern WorkplaceEn helhetslösning som inkluderar vår egen högkvalitativa och lösningsorienterade servicedesk, backup av samarbetsytor, personlig lagring och e-post i kombination med klassledande produktivitets- och samarbetsverktyg från Microsoft med avancerade funktioner för säkerhet och enhetshantering, Coegi ServicesHeltäckande drift-, moln och nätverkstjänster i egna datacenter likväl som i Microsoft Azure, Coegi AssistInköp, konsultationer, rådgivning och utbildning, Coegi SecurityIdentitetshantering, informationssäkerhet, skydd mot interna som externa hot, allt övervakat 24/7/365. www.coegi.se


MISSA INGET MED VÅRT NYHETSBREV – din epost mot vår kunskap

Datum: 2019-05-09 15:40:21

Dela:

NYHETER

Datum:

Dela:

NYHETER

VAD SÄGER VÅRA KUNDER OM OSS?