Under Black Friday och tom den 22 december skänker Coegi pengar till Barncancerfonden och donerar träd via Vi-skogen. Vi tänker långsiktigt.

Black Friday är kortsiktigt. Coegi tänker långsiktigt.

Just nu är det av största vikt att vi tar hand om varandra. Att vi håller vår ekonomi flytande. Att vi värnar om vår gemensamma miljö. Visst vore det bra om vi kunde kombinera allt detta i ett? Ett mer hållbart sätt att se på Black Friday.

Från den 23 november tom den 22 december så har ni chansen att vinna 1 års backup för era Microsoft 365 konton. Deltagande i tävlingen sker automatiskt om man under perioden har köpt minst en tolv månaders avtalstjänst eller ett tolv månaders abonnemang som vi tillhandahåller.

Oavsett hur stort eller litet abonnemanget må vara!

1 timme = Minst 1 träd och minst 10% till kampen mot barncancer

För varje fakturerbar timme* som vi arbetar under perioden donerar vi även ett träd som en symbol för att minska vårt klimatavtryck. Vi klimatkompenserar via Vi-skogen som genom trädplantering och implementering av hållbara jordbruksmetoder bekämpar både klimatförändringar och fattigdom. Vi-skogens metoder absorberar växthusgaser samtidigt som de ökar jordbruksproduktiviteten och lyfter bönderna ur fattigdom. Träd är väsentliga för vår hälsa, vår ekonomi, vår miljö och vår framtid.

Minst lika viktigt som träden är för oss är även våra barn. Varje år drabbas runt 300 barn av cancer i Sverige. Tack vare forskning och effektivare behandlingsmetoder har utvecklingen gått framåt och idag överlever 85 %. Men vi vill att alla barn som insjuknar i cancer ska överleva och kunna leva ett friskt liv. För att nå dit har vi bestämt oss för att vara med och stödja Barncancerfondens verksamhet – det är vi stolta över. Så därför skänker vi även 10% av vår timtaxa till kampen för varje fakturerbar timme* som vi arbetar under perioden.

Är den fakturerade timman del av en ny leverans? Dvs en ny kund till oss eller en befintlig kund som tecknar ett nytt avtal för en ny tjänst? Ja då dubblar vi, 2 träd och 20% till Barncancerfonden per timme!

Så låt oss alla hjälpas åt! Tillsammans säkerställer vi att det blir många träd och mycket pengar till Barncancerfonden efter jul!

Vad kan ni vinna?

Genom att köpa minst en tolvmånaders tjänst eller ett tolvmånaders abonnemang kan ni vinna 1 års backup för era Microsoft 365 konton! Implementationen av tjänsten utför vi helt kostnadsfritt upp till totalt 50 st konton. Önskar ni backup av fler konton än 50 st? Inga problem! Vi hjälper er att fixa dessa också utan extra avgift. Dessa extra konton kommer att debiteras 20,00 SEK / konto / månad (45% rabatt på ordinarie pris exkl. moms) under första året.

Black Friday är en kortsiktig kampanj.

Coegi satsar långsiktigt.

Vinnaren dras den 22 december kl 15:00 och meddelas via e-post! Dragningen sker även live via Microsoft Teams där deltagare i tävlingen bjuds med att delta!

P.S. Vill ni veta mer om vår tävling? Intresserad av vad detta skulle göra för er? Vill ni veta om det finns andra kampanjer nu när det är Black Friday på gång? Eller har ni något annat på hjärtat? Tveka inte att höra av er till oss!

*För att leverera de abonnemang och avtalstjänster vi tillhandahåller går det åt fler eller färre timmar beroende på projektets storlek. Dessa timmar debiteras antingen löpande eller som fastpris. Så länge som timmarna inte är knutna till ett befintligt löpande fastprisåtagande så räknas dessa.

Villkor för tävlingen

En vinnare kommer att dras bland de verksamheter som under perioden 2020-11-23 till och med 2020-12-22 har tecknat avtal / accepterat en utökning om abonnemang från Svenska Coegi AB. Avtal för backup av Microsoft 365 abonnemang skall tecknas mellan vinnaren och Svenska Coegi AB för att tjänsten skall vara aktiv. Avtalslängden avser ett (1) år kostnadsfritt upp till 50 stycken konton. Under avtalstiden äger vinnaren rätt att säga upp berörd tjänst utan kostnad. I fallet att tjänsten inte sägs upp skall Svenska Coegi AB ordinarie prislista gälla. Uppsägningstiden för tjänsten är tre (3) månader innan avtalets utgång. I fallet att avtalet ej sägs upp förlängs avtalet automatiskt enligt ordinarie prislista i tolv (12) månader.

För varje fakturerad timme (enskild, fastpris som löpande) kommer Svenska Coegi AB under ovan period att donera träd via Vi-skogen samt donera till Barncancerfonden. Redovisning av antalet donerade träd och belopp till Barncancerfonden sker innan den 31/12 2020 på www.coegi.se

Datum: 2020-11-24 14:01:01

Dela:

NYHETER

VAD SÄGER VÅRA KUNDER OM OSS?