IT-TJÄNSTER OCH SUPPORT MED SERVICEKÄNSLA OCH ENGAGEMANG. SNABB ÅTERKOPPLING OCH HÄRLIG PERSONAL. REKOMMENDERAS

SANNA LINDQVIST, IT-ANSVARIG GÖTEBORGS FRIIDROTTSFÖRBUND

TILL FÖRMÅN FÖR DEN LOKALA FRIIDROTTEN

I Göteborgsdistriktet arbetar arenaföreningar och förbund tillsammans under namnet Göteborg Friidrott. Deras syfte är att skapa optimala förutsättningar för samtliga friidrottsutövare - utifrån varje persons förmåga och ambition, samt att utveckla sunda vanor, höja livskvaliteten och att stärka gemenskapen inom friidrotten.

Göteborgs Friidrottsförbund vände sig till Coegi för att de efterfrågade en helhetsleverantör inom IT som både kunde stötta dem i det dagliga arbetet, men även under högprioriterade idrottsarrangemang så som Göteborgsvarvet och Folksam Grand Prix. Att vi sedan tidigare hade en god kontakt med varandra skadade inte den framtida relationen.

– Det bästa med Coegi är att vi kan få snabb service och bra råd året-runt. Vi har även haft ett långt och väl fungerande samarbete i samband med genomförandet av Göteborgsvarvet, säger Mikaela Johansson, Projektledare på Göteborgsvarvet.

Coegis åtagande gentemot Göteborgs Friidrottsförbund och Göteborgsvarvet omfattar klient- och användarsupport inkl. Office 365, internetkommunikation inkl. nätverkssupport, säker applikationsdrift och lagring i Coegi Online. De omfattar även hyra av IT-utrustning under evenemang, superuser support gentemot övriga leverantörer till Göteborgsvarvet, installation och inköp av hårdvara samt övrig konsultation vid behov.

– Alla medarbetarna som deltog under Göteborgsvarvet har varit väldigt hjälpsamma under eventet. Om ett problem uppstår så hjälper dem till att lösa det. I mina ärenden så har dem levererat allt jag önskade på ett smidigt sätt. Dem har varit med tidigare år vilket gör att det känns tryggt att ha med dem. Tack för ett bra jobb, säger Pernilla Pettersson, Projektledare på Göteborgsvarvet.

Coegis uppdrag med Göteborgs Friidrottsförbund och Göteborgsvarvet har en lång historik där det initiala samarbetet startade redan 2005. Enda sedan starten av samarbetet har målet alltid varit att förbättra, säkra och tillgängliggöra den interna IT-miljön för medarbetarna i kombination med att stötta organisationen i att skapa idrottsevenemang i absoluta världsklass för så väl arrangörer som partners.

TJÄNSTER

  • Klient- och användarsupport inkl. Office 365
  • Internetkommunikation och nätverkssupport
  • Säker applikationsdrift och lagring i molnet
  • Hyra av utrustning vid tävlingar

BLI KONTAKTAD