Loading...

SNABBT OCH SÄKERT I MOLNET – JUST PUSH TO TALK

”Som alltid med den här typen av projekt så krävs det framförhållning och engagemang för att det skall bli riktigt bra. GroupTalk är dock glada att vi tog steget och nöjda med resultatet” Magnus Hedberg, VD på GroupTalk.

GroupTalk har sina rötter i Fjord Network, ett bolag som grundades 2001 och erbjöd nätcentriska telefonitjänster i de nordiska länderna. År 2006 lanserades den första kommersiella Push to Talk-tjänsten och 2009 såg varumärket GroupTalk dagens ljus.

GroupTalk har under en 10-års period byggt en egen server infrastruktur för sina Push to Talk tjänster. Lösningen bestod av redundanta bladservrar, routrar, switchar, brandväggar, VoIP gateways med PSTN kopplingar, multipla inkommande internatförbindelser, mm.

Lösningen var i och för sig robust och tillförlitlig men onödigt komplex och framförallt personalkrävande att uppdatera med nya OS versioner, programvaror, mm. Mycket av lösningen byggde i grunden på gammal beprövad teknik, säger Magnus Hedberg, VD på GroupTalk.

Det var inom flygbranschen som GroupTalk föddes för flera års sedan. I takt med att GroupTalks kundbas växer och nu spänner över flertalet branscher, alltifrån flyg-, säkerhets- till byggbranschen, så vill bolaget fokusera på att arbeta med utveckling av tjänster, deras kärnverksamhet och inte lägga en massa tid på drift av infrastruktur.

GroupTalk vände sig till Coegi för att få hjälp med en modern, kostnadseffektiv, flexibel, tillförlitlig och skalbar lösning. Efter en förstudie så togs en lösning fram som först kördes internt under en testperiod. När testperioden visat goda resultat släpptes stegvis några in kunder innan slutligen hela tjänsten migrerades.

GROUPTALKS NYA IT-MILJÖ HAR ETT STORT FOKUS PÅ FLEXIBILITET OCH MED FÖLJANDE VIKTIGA NYHETER:

  • GroupTalks serverprogramvara körs nu i en virtualiserad servermiljö.

  • VoIP gateways för PSTN är ersatta med SIP trunkar för telefoni.

  • Antalet programvarukomponenter (DNS, mailserver, backup, m.m.) i lösningen som GroupTalk själva ansvarar har minskat markant.

I slutänden så kan vi konstatera att den nya infrastrukturella lösningen är betydligt modernare, byggd på standard komponenter, enkelt kan skalas upp i kapacitet och kräver väsentligt mindre engagemang från GroupTalk, säger Magnus Hedberg.

VI ÄR ÄRADE ATT FÅ VARA EN DEL AV NÅGRA AV SVERIGES BÄSTA VERKSAMHETER