Loading...

FLEXIBILITET MED DET LILLA EXTRA

“Det bästa med Coegi är att vi kan få snabb service och bra råd året-runt. Vi har även haft ett långt och väl fungerande samarbete i samband med genomförandet av Göteborgsvarvet. Vi är nöjda med Coegi som leverantör och kan rekommendera dem som IT-leverantör, säger Mikaela Johansson, Projektledare Göteborgsvarvet – Göteborgs Friidrottsförbund.”

I Göteborgsdistriktet arbetar arenaföreningar och förbund tillsammans under namnet Göteborg Friidrott. Syftet med Göteborg Friidrott är att skapa optimala förutsättningar för samtliga som bedriver friidrott utifrån var och ens förmåga och ambition, samt utveckla sunda vanor, höja livskvalitén och stärka gemenskapen.

Göteborgs Friidrottsförbunds vision är att vara Sveriges mest attraktiva friidrottsmiljö och dess historia sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden. Under denna tidsperiod har man passerat flera olika milstolpar inom friidrott. Tillkomsten av GöteborgsVarvet år 1980 förändrade drastiskt förutsättningarna och idag har Göteborgs Friidrottsförbund en mångmiljonomsättning. Det skapar förutsättningar för staden Göteborg att vara ledande som tävlingsarrangör och för friidrottsverksamheten i regionen. Förutom tillkomsten av GöteborgsVarvet år 1980 blev även IT ett allt vanligare förkommande fenomen i Sverige. Så även också för Göteborgs Friidrottsförbund som under årtionden själva, och med stöd av leverantörer, byggt upp en IT-miljö för att serva medlemsföreningar, tävlingar och anställda.

Vi är nöjda med Coegi som IT-leverantör. Coegi levererar det som vi eftersöker, säger Mikaela Johansson, Projektledare GöteborgsVarvet – Göteborgs Friidrottsförbund.

Göteborgs Friidrottsförbund vände sig till Coegi för att de efterfrågade en helhetsleverantör inom IT som både kunde stötta dem i det dagliga arbetet men även under högprioriterade idrottsarrangemang. Att vi sedan tidigare hade en god kontakt med varandra skadade inte den framtida relationen.

GÖTEBORGS FRIIDROTTSFÖRBUNDS IT-MILJÖ HAR ETT STORT FOKUS PÅ FLEXIBILITET OCH INNEHÅLLER BLAND ANNAT:

  • Hyra av utrustning vid tävlingar så som Göteborgsvarvet

  • Säker applikationsdrift och lagring i molnet

  • Kraftigt reducerat antal programvarukomponenter (DNS, mailserver, backup, m.m.) i IT-miljön som Göteborgs Friidrottsförbund själva ansvarar för.

  • Office 365 i alla led som passar. 

VI ÄR ÄRADE ATT FÅ VARA EN DEL AV NÅGRA AV SVERIGES BÄSTA VERKSAMHETER