Blogginlägg 2016-05-26

Det har aldrig varit enklare att jobba när, var och hur man vill. Vi i Sverige har förmånen att leva i ett av de bäst uppkopplade länderna i världen där ny teknik förenklar och ger oss tid till att fokusera på det som är viktigt för oss. Under de senaste åren har det även blivit mer accepterat att jobba på distans.

Förändringen mot en ökad acceptans för distansarbete har dels drivits av att tekniken gjort det möjligt med mobila enheter och smarta molntjänster, men framförallt har inställningen till just distansarbete förändrats. Redan under 2013 lyfte SCB i sin årliga undersökning att nordiska länder låg i topp när det gällde distansarbete, vilket skiljde sig från andra länder i regionen.

Allt fler verksamheter ser värdet i att ge möjlighet till att jobba hemifrån för att medarbetarna ska få mer balans i livet. Idag är det inte längre tekniken som begränsar, utan det är vi människor. Är möjligheten till distansarbete nyckeln till framgång? Delvis.

Kravfull generation

I år har vi i både Sverige och norden flyttar fram positionerna ytterligare. Nya generationer som gör entré på arbetsmarknaden ställer större krav på mobilitet och frihet. Distansarbete ses som en självklarhet bland Generation Z & Y.

De skiljer sig på många sätt från tidigare generationer. Merparten har en akademisk utbildning och framförallt är de uppväxta med internet. Det är en ny generation som var bland de första Hotmail-användarna. En generation som använt Skype sedan starten och som har ett naturligt intresse för teknik.

Möjligheten att jobba på distans är ett annat önskemål som hamnar i topp när det handlar om val av arbetsplats. Den nya generationen ser distansarbete som en självklarhet och vill gärna styra sina arbetstider. Arbetsdagen behöver inte vara mellan 08-17 utan är långt mer sömlös jämfört med tidigare generationer som satt fast vid stationära datorer.

Mobila möjligheter

Med molntjänster, flexibla och lätta datorer samt program som fungerar över olika plattformar är platsen plötsligt underordnad. Det tilltalar den nya generationer medarbetare. För oss på Floorit innebär detta att våra tjänster fungerar och måste fungera över olika plattformar. För våra kunder skapar detta inte bara framtidssäkra tjänster, det ger dem även möjligheten till att få mobila medarbetare som arbetar med modern teknik som skapar möjligheter för innovation och tillväxt.

Idag är det inte längre tekniken som sätter begränsningarna utan det är vi som människor. Vi skapar lika bra på bussen som kontoret med tjänster som Office, Windows, OS X, MacBook, YogaSurface, m.m. Det kräver bara ett modernt ledarskap, tekniken finns redan!

Tillsammans med oss på Floorit bygger du för framtiden och vi tror att distansarbete inte bara är något spar tid och vår miljö utan även är en av nycklarna till framgång.  Vad tror du?


Strular datorn, är servern nere eller tycks nätverket slutat existera? Kontakta oss för att få hjälp. Floorit får IT att fungera! 

Lämna en kommentar