Loading...

NÄTVERK SOM TJÄNST FRÅN COEGI
VI HAR KOLL PÅ VAD DU BEHÖVER OCH ATT DET FUNGERAR!

Trenden går mot molnbaserade IT-lösningar, och i och med att företagens IT-tjänster successivt flyttas ut i molnet så kommer även företagens nätverk att hänga med i utvecklingen.

NÄTVERK FRÅN COEGI

Coegis Nätverk som tjänst hanterar de tjänster som en traditionell server tidigare tagit hand om, och erbjuder även moderna tekniker för inloggning. Inloggningarna kommer att skötas centralt via Microsoft Azure AD som ingår i Office 365’s samtliga licensplaner. Precis som tidigare kommer du att logga in säkert på ditt nätverk på kontoret via en lokal brandvägg som i sin tur är kopplad mot Azure AD.

FÖRDELAR

  • Du behöver ingen server

  • Central hantering av konton

  • Central hantering av lösenordspolicy

  • Möjlighet till inloggning med fingeravtryck och ansiktsigenkänning

Loading...

NÄTVERK SOM TJÄNST INNEHÅLLER NEDAN FUNKTIONER:

DHCP

Tjänsten används för att dela ut IP-adresser i syfte att undvika konflikter på nätverket samt för att ge åtkomst till nätverk/internet.

DNS

DNS-uppslag gör att man kommer åt interna och externa adresser som tex server01, www.coegi.se och översätter dessa till den IP-adress som står bakom adressen.

Skrivare

Skrivarhanteringen sköter hanteringen av företagets alla skrivare, och hanterar alltifrån inställningar och administration av skrivare till hantering av utskrifter.

Domänkontrollant

Domänkontrollanten används till bl.a. lösenordshantering, policyhantering samt kontohantering.

Lösenordshantering

Krav på lösenord och skärmsläckare på samtliga enheter sätts centralt. Om en av era medarbetare ringer in och har glömt sitt lösenord så kan vi smidigt nollställa detta för åtkomst till datorn och kontot i Office 365.

Lösenordssynk

Lösenordssynk mot Azure AD innebär att användarna kan ha ett och samma lösenord för nätverk som dom har i Office 365 och övriga tjänster som är kopplade mot Azure AD.

HUR KOMMER JAG IGÅNG?

Coegi hjälper er att installera, konfigurera samt att komma igång med Nätverk som tjänst. För att kunna ta fram ett exakt pris på tjänsten behöver vi mer info om hur er verksamhet ser ut, lokaler, IT-miljö samt övriga önskemål på funktionalitet. Detta för att vi ska kunna planera och optimera för bästa möjliga prestanda och funktion.

TILLBAKA TILL NÄTVERK SOM TJÄNST

VI ÄR ÄRADE ATT FÅ VARA EN DEL AV NÅGRA AV SVERIGES BÄSTA VERKSAMHETER