Loading...

COEGI MILJÖPOLICY

Svenska Coegi AB arbetar med arbetsplats som tjänst, IT-drift, nätverk, support, produktförsäljning och uthyrning av IT-utrustning. Vi på Coegi är och skall vara en miljömedveten IT-partner och IT-leverantör som bidrar till en långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbar samhällsutveckling.

  • Att nyttja ny teknik för kommunikation med så väl kunder som leverantörer för att minska utsläpp

  • Att motivera medarbetarna i miljöarbetet genom information, dialog och utförande så att arbetet ständigt förbättras

  • Att sträva efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial

  • Att hushålla med energianvändningen på ett ansvarsfullt sätt genom att bland annat driva våra datacenter med miljöcertifierad el

  • Att påverka våra leverantörer vid inköp att leverera produkter och lösningar som är mer miljöanpassade

  • Att påverka våra kunder vid försäljning att välja produkter och lösningar som är mer miljöanpassade

  • Att öka medvetenheten och kunskapen om vår miljöpåverkan och vad vi kan göra för att förebygga med fokus på energianvändning av våra produkter samt farliga ämnen i IT-utrustning

TILLBAKA TILL OM OSS

VI ÄR ÄRADE ATT FÅ VARA EN DEL AV NÅGRA AV SVERIGES BÄSTA VERKSAMHETER