Loading...

COEGI KVALITETSPOLICY

Svenska Coegi AB arbetar med arbetsplats som tjänst, IT-drift, nätverk, support, produktförsäljning och uthyrning av IT-utrustning. Vi på Coegi är och skall vara en kvalitetsfokuserad IT-partner och IT-leverantör där våra kunder och samarbetspartners gladeligen rekommenderar oss vidare.

  • Att ge alla kunder, stora som små, ett drivet, positivt och professionellt bemötande

  • Att hålla en hög servicenivå genom bl a snabb återkoppling på inkommande ärenden

  • Att tillgodose våra kunders krav och önskemål om säkra och korrekta leveranser enligt avtal

  • Att ständigt utveckla verksamheten och tekniken utifrån kundens behov och önskemål

  • Att kontinuerligt vidareutveckla oss själva både tekniskt och personellt som en del av vårt ständiga förbättringsarbete

  • Att sträva efter att alltid ha en hög kundnöjdhet

  • Att alltid sträva efter att vara ett självklart val när våra framtida kunder söker en trygg och långsiktig IT-partner

  • Att följa interna och externa krav och tillämplig lagstiftning.

TILLBAKA TILL OM OSS

VI ÄR ÄRADE ATT FÅ VARA EN DEL AV NÅGRA AV SVERIGES BÄSTA VERKSAMHETER