Loading...

AZURE AD FRÅN COEGI
VI HAR KOLL PÅ VAD DU BEHÖVER OCH ATT DET FUNGERAR!

Azure Active Directory (Azure AD) är Microsofts molnbaserade katalog för identitetshantering av tjänster.

Azure AD är en prisvärd och enkel lösning som ger användarna möjlighet till single sign-on (dvs du loggar in en gång på nätverket med ett lösenord och kommer åt samtliga av företagets tjänster som är kopplade mot Azure AD).

Azure AD innehåller också en komplett uppsättning identitetshanteringsfunktioner, inklusive multifaktorautentisering, enhetsregistrering, självbetjäning, lösenordshantering etc. Dessa funktioner kan hjälpa till att säkra upp molnbaserade applikationer, effektivisera IT-processer samt att minska IT-kostnaderna.

Om du är en Office 365, Azure eller Dynamics CRM Online kund, kanske du inte inser att du redan använder Azure AD. Varje Office 365, Azure och Dynamics CRM användare är faktiskt redan en Azure AD användare.

Loading...
TILLBAKA TILL NÄTVERK SOM TJÄNST

VI ÄR ÄRADE ATT FÅ VARA EN DEL AV NÅGRA AV SVERIGES BÄSTA VERKSAMHETER