Loading...

ARBETSPLATS SOM TJÄNST FRÅN COEGI
VI HAR KOLL PÅ VAD DU BEHÖVER OCH ATT DET FUNGERAR!

Coegi ansvarar för att dina medarbetare alltid har en fungerande it-arbetsplats. Därför erbjuder vi arbetsplats som tjänst som möjliggör för dina medarbetare att vara effektiva i sitt arbete oavsett plats.

Låt Coegi hjälpa er att genom att hantera era datorer och era medarbetares IT-frågor, så kan ni fokusera på kärnverksamheten och samtidigt få bättre kontroll över er IT-miljö.

ARBETSPLATS SOM TJÄNST FRÅN COEGI

Ett enkelt koncept! Vi levererar en hel arbetsplats som tjänst till en fast månadskostnad. Den stora fördelen med arbetsplats som tjänst är att dina medarbetare får valfriheten att välja ny dator eller använda sin befintliga dator. Ni kan känna er trygga med att datorerna är uppdaterade, skyddade och uppgraderade med rätt inställningar och programvaror. Som kund hos oss har du också tillgång till support som kan hjälpa dig med eventuella IT-problem som dyker upp.

FÖRDELAR

 • Användarsupport – Snabb och personlig support till era medarbetare över telefon, mail, fjärrstyrning och hos på platsen om ni så önskar

 • Skalbarhet – Anpassa fritt antalet enheter efter ert aktuella behov, växla upp eller ner

 • Fast kostnad – Ni skall fokusera på er verksamhet, vi sköter och supporterar era medarbetare till fasta månadskostnader

 • Anpassningsbart – Tjänsten anpassas efter era krav och önskemål, ni kan exempelvis beställa ny hårdvara eller använda befintlig

 • Kontroll – Få full kontroll på era enheter med inventarieregister och övervakning

 • Miljö – Vi hjälper er med enheternas livscykel, alltifrån beställning till miljömässig skrotning på ett säkert sätt

Loading...

VAD INGÅR I ARBETSPLATS SOM TJÄNST?

 • Klient (dator/mobil enhet) efter behov:

  -Vid leverans av nya klienter används endast det professionella segmentet från HP, Lenovo och Apple.

  -Givetvis kan man nyttja våra tjänster utan att köpa eller hyra nya klienter.

 • Installation av alla företagsprogram och skrivare.

 • Garanti på all utrustning med på platsen service vid problem.

 • Central administration av era enheter (datorer och mobila enheter).

 • Inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning.

 • Kontinuerlig övervakning 24/7/365 med larm och åtgärdande av fel.

 • Regelbundna avstämningsmöten.

 • Microsoft Office efter behov:

  -Vid leverans av nya klienter säkerställer vi att ni har de Officeprogram som ni önskar och behöver.

  -Som Microsoft Cloud Service Provider har vi möjligheten att erbjuda Office 365 likväl som övrig Microsoft programvara.

 • Antivirus och skydd mot Spyware efter behov.

 • Automatiska uppdateringar av operativsystem.

 • Användarsupport:

  -Som standard, telefon-, mail- och fjärrsupport, måndag till fredag 08.00-17.00. Du som ansvarig har möjlighet att se alla dina medarbetares supportärenden medan medarbetaren endast ser sina egna ärenden.

  -Möjlighet att utöka till 24/7/365.

VI ÄR ÄRADE ATT FÅ VARA EN DEL AV NÅGRA AV SVERIGES BÄSTA VERKSAMHETER